تبلیغات
معماری سورئالیسم - معماری دوره رنسانس
 
دوشنبه 25 آبان 1388

با وجود اختلافی که در مورد تعیین زمان دقیق آغاز رنسانس وجوددارد، اما در تاریخ هنر بدیهی است که تحولات در عرصه ادبیات و هنر یک تا دو قرن پیشاز رنسانس صنعتی و علمی رخ داده و تحولات چشمگیری در این عرصه به وقوع پیوسته است؛به طوری که رنسانس یا تولد دوباره در هنر پیش از صنعت و فلسفه به وقوع پیوستهاست.
با وجود این‌که در تاریخ هنر، آغاز رنسانس به اموری همچون سال فتح قسطنطنیه در سال 1453 به وسیله سلطان محمد فاتح و تشکیل حکومت عثمانی به جای دولت بیزانس، یاپایان یافتن بیماری طاعون و اموری از این قبیل نسبت داده شده است؛ اما در نزد مورخان هنر این امر یقینی است که رنسانس هنری از ایتالیا آغاز شده، بدین ترتیب کههنرمندان ایتالیایی بر خلاف دیگر کشورهای اروپایی حاضر نشده بودند به سبک گوتیک درمعماری تن دهند و حتی این مفهوم را به صورت طعن و استهزا برای این سبک به کارمی‌‌بردند و علیه سبک گوتیک عصیان نموده و به سوی سبک جدید حرکت کردندعده‌ای از معماران دوره رنسانس مانند برونلسکی (1) که در معماری دوره رنسانس تأثیرگذار بود و به عنوان پدر و بنیان‌گذار معماری رنسانس تلقی می‌شد؛.معماری رنسانس به معماری اروپا درسده‌های ۱۵ و ۱۶ میلادی (دورهٔ رنسانس) اطلاق می‌شود که از مشخصه‌های آن، نوزایی عناصر فرهنگی روم و یونان باستان بود دوره‌های زمانی معماری رنسانس آغازین ۱۲۰۰-۱۴۰۰ م -معماری رنسانس میانی ۱۴۰۰-۱۵۰۰ م معماری رنسانس پیشرفته ۱۵۰۰-۱۶۰۰ م هنر مند رنسانس ساحری است که طبیعت مادی را می شناسد و به آن عمل می کند در واقع در دوره رنسانس تطبیق معماری با انسان و طبیعت ، به اتکا یا به وسیله دانش ریاضی و تعبیر هایش دوباره مطرح می شود و تمام خصیصه های که یک مبحث زنده را به تدریج دارا شد تا جایی که تناسبات و اندازه ها فضای معماری تابع یک هارمونی کیهانی شدند.

در واقع همانطور که لئوناردو داوینچی در رساله خود می نویسد:برای آنکه نگار گری شایسته آفرینش باشد و مبدا هنر و علم گردد می باید جهانی شود. » که بعدها در قرن نوزدهم بر اساس این گفته انقلاب بزرگی در هنر و معماری پیشآمد .اما آنچه را که می توان در باره معماری رنسانس ایتالیا و اروپا ذکر کرد را به صورت مختصر در متن زیر می توان یافت:
گونه های پر شمار تجربه های معماری سده میانی از دیدگاه معماران رنسانس نکته ای منفی بودو باید جای به شیوه واحدی در آفرینش معماری می داد و باید معطوف به ضابطه ها ومنظومه هاای معمارانه تازه ای می شد که در این دوران جهانی تلقی میشد در این دوران کمک گرفتن از هندسه به عنوان وسیلهای که در روان تر کردن ترکیبهای حجمی فرعی کاربرد فراوان داشت و به طراح کمک می کرد که به کمک اندازه هایی که از پیش درارتباط و در تناسب بایکدیگر سنجیده می شوند در تعیین عناصر فرعی معماری بامشکل روبرو نگردند.و گذری داشته باشند از فضای آکنده از گونه گونی تجربی به فضایی که در آن حساب و نظم در آفرینش معماری حاکم است، که از طریق استدلالی کردن وو عقلانی کردن معمار ی صورت می گرفت و همچنین از روش آفرینش و اجرای واحدهای معماری خاص سده میانه به روشی نوین روی آوردن و در پی آوردهای روابط اجتماعی و حرفه ای معماران بسیار دارای اهمیت بود . معماری رنسانس ایتالیا ، دارای بیانی ویژه است و از ابزاری نو و بس مهم برای مفاهیم خود بهره می برد که مهمترین آن را می توان شکل واقعی دادن به اندیشه فضایی که دارای خصیصه پرسپکتیوی است ،دانست با توجه به مسائل بالا درمعماری رنسانس پنج نوع فرآورده معماری پدیدآمد که می توان به صورت مختصر چنین ذکر کرد بناهایی که در طول بررسی معمول بیشتر مورد توجه قرار می گیرنند مانند کلیساها، نمازخانه ها و مقابر دستورها و قواعد تنظیم و تدوین فضای معماری در این رده ساختمانها ، همه جا به گونه ای آزاد از سنت های موجود و نه در پیروی صرف از آنچه معماران پر توان شکل داده وبه کار برده اند می نمایند همه جا چنین عنوان می شود که فضای معماری در دوران رنسانس ایتالیا، به دست معماران ، به شکل موجودیتی در آمد که ، در درونش ، طراحی معماری ، برنامه ریزی دیدی یا بصری می شد. که تازگی این امر در شکل اجرایی آن بود که بعدها دورنمایی پرسپکتیویه به آن افزوده شد که معماران متناسب با توان نظری خویش ، از آن بهره می گرفتند در این دوران معماران چه در داخل و چه در خارج بنا به دنبال یک وحدت شکلی بودند که در گذر زمان از فضای درونی به بیرون بنا و در باز شناسی روحیه ای که درون بنا را هویت و شخصیت بخشیده و در تطبیق شکلی و معنوی ونمادین آن با روحیه ای از حجم بنا قابل درک تواند بود که چگونگی شکل پوسته میانیاین دو ، نقشی اساسی دارد که می تواند نقطه حرکت طراحی معماران این دوره محسوب گردداز ویژگی‌های سبک معماری در عصر رنسانس آغازین، می‌توان به مولفه‌های ذیل اشاره نمود احیای معماری روم و یونان و احیای معماری پانتئون و پارتنون. معماران از ساخت بنای کلیسا به سوی ساخت ساختمان‌ها شهری و غیر مذهبی یا کاخ‌ها و استفاده از نماسازی و رده‌گیری تزیینی در دیوارهای ساختمان‌ها و ساختن خانه‌های ییلاقی به پیروی از روم باستان تغییر موضع دادند. الگوهای معماری رنسانس معماری رنسانس در اصل تابع یك ساختار آشكارا فردگرا و صریح، متشكل ازچند فرم هندسی كاملا" مشخص است. شكل های دایره، مربع و مستطیل طرح كلی نقشه كف ساختمان، و احجام كره، نیمكره، مكعب، مكعب مستطیل و استوانه حجم كلی ساختمان را شكل می دهند. در رنسانس این فرم های اصلی با نقشمایه های كلاسیك باستان تركیب شد. ستون های چهارگوش توكار، سرستون های مأخذ از شیوه های مختلف، نقشمایه های نصرت وتالارهای گنبدی و ... همگی ارجاعاتی به معماری كلاسیك رومی داشتند. رنسانس نه تنهاجلوه صوری روم كلاسیك بلكه سبك زندگی آن دوره را هم اخذ كرد. فرم بلوك های ساختمانی با جلوه خیره كننده بناهای باستانی در نقشه كف و دارای ظاهری خشن و برجسته با حالتی دفاعی و تهاجمی بود. منابع مالی تقریبا" پایان ناپذیر آنان بنیانی برای ساخت كلیساهایی بود كه ابعاد و زمان ساخت آنها واقعا" غیرقابل پیش بینی بود. معمولا" كاربه قدر كافی برای چندین نسل معماران فراهم بود و غالبا" تداوم یك پروژه ساختمانی از پدر به پسر منتقل می شد. ویژگی شاخص كلیساهای رنسانس از یك سو نماهای پیشین مجلل واز سوی دیگر، گنبد بود كه فرم آرمانی آن در پانتئون تجلی یافت. در نهایت گنبد بودكه ابداع و شهرت معماری را تضمین كرد. در هیچ دوره ای از تاریخ، آن گونه كه در رنسانس ایتالیا مشهود است دنیای باستان چنین فراگیر و گسترده به خدمت گرفته نشد و معیارهای زندگی را چنین متحول نساخت یکی از ویژگی های معماری این دوره استفاده از عناصر افقی مانند طره یا هره چینی و سنتوری ها و هره های افقی برای تاکید خطوط افقی بر خلاف معماری گوتیک بود . و استفاده از طاق نماها از خصوصیات بارز معماری این دوره تعدادی از معماران مشهور دوره رنسانس :
-آلبرتی :از کارهای مشهور او کلیسای سن آندئا -سن فرانچسکو و ویلای روچلای است .او 20 الی 30 اثر مشهور دارد که یکی دیگر از آثار او کلیسای سانتانوولا می باشد.
-فیلیپو برونلسکی :اولین ساختمان مربوط به رنسانس را ساخته و حرفه اصلی او طلاسازی است. ولی قشنگترین گنبد دوره رنسانس را درست کرده که دومین گنبد بزرگ دنیاست .(گنبد بزرگ کلیسای کاتدرال یا جامع فلورانس که خود کلیسا مال دوره گوتیک است ولی گنبد آن در دوره رنسانس ساخته می شود و اولین سازه رنسانس است .اسم این کلیسا سانتا ماریادلافیوره است که الگو و نماد شهر فلورانس است که گنبدی 8ضلعی به رنگ سفید و آجری است .خود گنبد آجری است و زه های آن سفید رنگ است .دهانه ی این گنبد 42 متر است که بعد از پانتئون که 43 متری است بزرگترین گنبد ساخته شده در جهان بود )از کارهای دیگر برونلسکی ساخت بیمارستان برای کودکان یتیم است و همینطور ساخت نمازخانه ای به نام پاتزی این 3 مورد از بهترین کارهای برونلسکی است .کارهای او کاملا شبیه کارهای روم و یونان است و در کارهای او طاق و قوسهای زیادی وجود دارد او در ساخت کلیسا از سنتوری بزرگ و یک قوس بزرگ در ورودی استفاده می کند.
-کارلو مادرنو :کلیسایی به نام سانتا سوزانا را طراحی می کند در این کلیسا و کلیسای سانتا نوولا ما ترکیبی ریاضی داریم به نام تناسب طلایی .همان تناسب طلایی یونان باستاناثر دیگر کارلو مادرنو گنبد کلیسای سن پیتر است که پاپ در آنجا ست این کلیسا که در واتیکان قرار دارد شکل صلیبی داشته و در آتش سوزی از بین می رود و در قرن 15 دوباره ساخته می شود.گنبد این کلیسا را کارلو مادرنو شروع کرد ولی نتوانست ادامه دهد.
-دوناتو برامانته :یک کاخ به نام فارنزه ساخته که آن را به اتمام نتوانست برساند و میکل آنژ آن را تمام کرد و یک ساختمان دارد با نماد پیشرفت به نام تمپیتو که گنبدی پایه دار است و زیر آن ستون وجود دارد. گنبد تمپیتو الگوی ساخت کلیسای سن پیتر می شود .
-میکل آنژ: از کارهای او طرح اصلی سن پیتر و میدان کامپید ولیو (کاپیتل )در واتیکان است و تمام مجسمه ها ی جلوی سن پیتر و میدان کاپیتل کار میکل آنژ است .
-رافائل :او بیشتر نقاش و مجسمه ساز است تا معمار .یعنی بیشتر کارهای نقاشی و مجسمه سازی می کرده .
-لئوناردو داوینچی: مثل میکل آنژ از نابغه های این دوران است .رنسانس یک هنر واقعی و رئالیستی است .و دوران ظهور نوابعی که قبلا وجود نداشته .داوینچی نمونه یک نابعه است معمار-شهرساز-نقاش-مجسمه ساز-طبیب -ریاضی دان -مخترع –منجم .او اولین طرح شهرسازی برای هدایت آب و فاضلاب را داد و بهترین نقاشیها و مجسمه سازی ها کار اوست .اولین دوچرخه را ساخته .
-آنتونیو داسانگولا و جولیانو داسانگولا: ساختمانی به نام کاخ مدیچی ریکاردی می سازند برای یک خانواده ثروتمند در فلورانس به نام مدیچی که بازرگان هستند و به هنر علاقه دارند . داسانگولاها برای آنها یک ویلای بزرگ می سازند که در واقع یک کاخ است .ویلاسازی در دوره رنسانس شروع می شود و چون ویلاها بزرگ هستند به کاخ معروف می شوند.
منابع - اشنایی با معماری جهان /محمد ابراهیم زارعی
-شکل گیری معماری در تجارب ایران و غرب /دکتر محمد منصور فلامکی
-چگونه به معماری بنگریم /پرفسور برونوزوی ترجمه دکتر فریده گرمان

طبقه بندی : سبک های معـماری، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 15 آذر 1397 09:24 ب.ظ

Terrific knowledge. Thank you!
cialis et insomni dose size of cialis cialis billig cialis coupon recommended site cialis kanada cialis professional from usa cialis coupons printable tadalafil 5mg cialis 200 dollar savings card comprar cialis navarr
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:52 ق.ظ

Thank you! I appreciate it.
cost of cialis cvs prices for cialis 50mg cialis coupons printable cialis from canada tadalafil tablets free generic cialis cialis generic cialis 5 mg buy cialis 5mg billiger canada discount drugs cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 09:46 ب.ظ

Thanks. A lot of posts.

cialis 5 mg buy generic cialis tadalafil buy cialis cheap 10 mg cialis rckenschmerzen cialis usa cost cialis lilly tadalafi cialis baratos compran uk cialis herbs cialis generika 5 mg cialis coupon printable
سه شنبه 13 آذر 1397 10:55 ق.ظ

With thanks, I value this!
cialis 5 mg scheda tecnica only best offers 100mg cialis cialis venta a domicilio cialis generico online tadalafil 10 mg cialis vs viagra cialis 5 mg schweiz acheter cialis meilleur pri cialis diario compra cialis kamagra levitra
دوشنبه 12 آذر 1397 11:13 ب.ظ

Seriously quite a lot of useful data!
we use it cialis online store cialis soft tabs for sale cialis with 2 days delivery cialis coupon cialis 100mg suppliers only now cialis for sale in us only best offers 100mg cialis cialis 10mg prix pharmaci cialis tablets for sale american pharmacy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 10:21 ق.ظ

You said it adequately..
warnings for cialis rezeptfrei cialis apotheke cialis generic cialis 30 day trial coupon cialis side effects cialis official site generico cialis mexico cialis 30 day sample cialis australian price trusted tabled cialis softabs
یکشنبه 11 آذر 1397 10:41 ب.ظ

Cheers, I value this!
cialis diario compra acquisto online cialis viagra cialis levitra non 5 mg cialis generici viagra cialis levitra cialis purchasing 5 mg cialis coupon printable generic cialis with dapoxetine enter site very cheap cialis cialis professional from usa
یکشنبه 11 آذر 1397 09:43 ق.ظ

Amazing quite a lot of very good tips.
preis cialis 20mg schweiz cialis para que sirve buy cialis online nz cialis generic cialis e hiv low dose cialis blood pressure cialis 20 mg effectiveness cialis authentique suisse are there generic cialis cialis wir preise
شنبه 10 آذر 1397 09:36 ق.ظ

Incredible loads of terrific data!
cialis herbs trusted tabled cialis softabs viagra vs cialis vs levitra cialis 50 mg soft tab generic cialis at the pharmacy overnight cialis tadalafil bulk cialis cialis tadalafil online online cialis cialis herbs
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:19 ب.ظ

This is nicely put! .
are there generic cialis cialis y deporte cialis pills in singapore cialis dosage recommendations cialis vs viagra cialis 100 mg 30 tablet only now cialis for sale in us cialis daily new zealand tadalafil cialis online deutschland
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:00 ب.ظ

Great content. Kudos.
price cialis wal mart pharmacy how to buy cialis online usa purchase once a day cialis cialis prices in england cialis australian price brand cialis nl acquisto online cialis cialis australian price cialis 5mg billiger cialis online deutschland
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:22 ب.ظ

You made your point!
cialis price thailand viagra vs cialis only now cialis for sale in us cialis arginine interactio cialis tadalafil cialis soft tabs for sale cialis efficacit buy name brand cialis on line where to buy cialis in ontario buying brand cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:20 ق.ظ

Wow a good deal of superb advice!
cialis 30 day sample effetti del cialis cialis 10mg prix pharmaci cialis tadalafil online buy cialis online nz cialis en mexico precio tadalafilo generic cialis soft gels cialis 5mg prix costo in farmacia cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 06:38 ب.ظ

Cheers! Helpful stuff!
cialis 5 mg para diabeticos prix cialis once a da brand cialis generic rezeptfrei cialis apotheke cialis kaufen bankberweisung cialis lilly tadalafi interactions for cialis buying cialis on internet we like it safe cheap cialis low cost cialis 20mg
یکشنبه 1 مهر 1397 04:04 ب.ظ

You have made the point!
northwestpharmacy canadian pharmacies without an rx north west pharmacies canada drugs for sale in mexico north west pharmacies canada cialis from canada canada online pharmacies reviews canada online pharmacy drugs for sale online online pharmacies in usa
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:09 ب.ظ

Great data. Thank you.
cialis e hiv generic cialis in vietnam where do you buy cialis 200 cialis coupon cialis generico cialis billig wow cialis 20 american pharmacy cialis buy cialis online nz we like it safe cheap cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 08:51 ب.ظ

Many thanks! A lot of knowledge.

ou trouver cialis sur le net cialis billig cialis rezeptfrei sterreich cialis professional yohimbe cialis pills boards buy cialis cheap 10 mg generic cialis in vietnam cialis 5mg billiger sialis get cheap cialis
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 04:11 ق.ظ

Appreciate it. Numerous information.

buy viagra online overnight delivery where can i buy viagra viagra for sale online buy viagra online canada no prescription how buy viagra how to buy viagra online pharmacy online buying viagra without a prescription buy viagra online forum where can i buy viagra pills
جمعه 17 فروردین 1397 07:52 ب.ظ

Thanks a lot. Awesome stuff.
legalidad de comprar cialis cialis coupons printable pastillas cialis y alcoho purchase once a day cialis when can i take another cialis cialis name brand cheap cialis kamagra levitra cialis rezeptfrei sterreich 5 mg cialis pharmacie en ligne cost of cialis per pill
جمعه 3 فروردین 1397 04:19 ب.ظ

Nicely put, With thanks!
weblink price cialis cialis generique cialis rezeptfrei achat cialis en europe cialis vs viagra cialis pills india cialis 100mg cost look here cialis cheap canada we recommend cialis info costo in farmacia cialis
یکشنبه 27 اسفند 1396 11:15 ب.ظ

Truly loads of excellent information.
cialis 5 mg safe dosage for cialis cialis prices only now cialis for sale in us cialis for sale in europa cialis 10 doctissimo cialis 100 mg 30 tablet acheter cialis meilleur pri cialis 5 mg buy cialis side effects
دوشنبه 13 آذر 1396 05:45 ب.ظ
Right here is the perfect web site for anyone who would like to understand this topic.
You realize a whole lot its almost hard to argue
with you (not that I personally will need to…HaHa).
You definitely put a brand new spin on a topic that has been discussed for many years.
Great stuff, just great!
چهارشنبه 18 مرداد 1396 05:36 ب.ظ
No matter if some one searches for his vital thing, therefore he/she wants to be available that
in detail, therefore that thing is maintained over here.
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:27 ق.ظ
Very good information. Lucky me I discovered your website by chance (stumbleupon).
I've saved as a favorite for later!
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 11:33 ب.ظ
Marvelous, what a website it is! This blog provides helpful facts to us, keep it up.
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 06:19 ب.ظ
Hey! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
Is it hard to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out
pretty fast. I'm thinking about setting up my own but I'm not sure
where to start. Do you have any tips or suggestions? With thanks
دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 07:28 ق.ظ
Hi, I do believe this is a great site. I stumbledupon it ;) I will revisit once again since i have saved as a favorite it.
Money and freedom is the greatest way to change, may you be
rich and continue to guide other people.
سه شنبه 29 فروردین 1396 12:59 ق.ظ
Hello, for all time i used to check weblog posts here in the early hours
in the dawn, because i like to learn more and more.
دوشنبه 11 اردیبهشت 1391 01:30 ق.ظ
سلام ارچیتکت نه دوست من ارکیتکت
مطلب خوب بود ممنون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


معماری سورئالیسم
درباره وبلاگ

معماری چیزی جز تمنای زمان برای فضایی زنده متغیر و جدید نیست. درست است كه معماری بر روی حقایق مسلم بنا گردیده است اما زمینه كار اساسی آن تسلط معانی است. معماری، اراده زمان است كه به فضا تبدیل شده است. زنده، شاداب و جدید .

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :