تبلیغات
معماری سورئالیسم - آشنایی با گرایشات رشته معماری
 

گرایشات رشته معماری شامل موارد ذیل می باشد:
 
ـ معماری   
ـ معماری منظر
ـ مدیریت پروژه و ساخت
ـ طراحی شهری
ـ برنامه ریزی شهری
ـ تکنولوژی  معماری
ـ انرژی معماری
ـ مرمت ابنیه سنتی
ـ مطالعات معماری ایران
ـ معماری اسلامی
 
معماری:
رسالت اصلی رشته معماری ،طراحی ساختمان های مفید ، زیبا و اصیل و ساماندهی به محیط مصنوع و شکل دهی به فضای زندگی انسان در توازن با طبیعت متناسب با ارزش ها و شرایط فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و فنی جامعه است .
معماری در هر عصر گویای نحوه زندگی اجتماعی ، سیاسی،اقتصادی مردم آن سرزمین می باشد و به همین دلیل برای آگاهی از آنچه در آن مکان گذشته است به مطالعه معماری آن زمان می پردازند.
معماری ضمن اینکه یک رشته فنی مهندسی است ، در عین حال تخصصی مرتبط با شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است . به همین جهت آموزش در رشته معماری به عنوان یک تخصص چند رشته ای شامل مباحث فنی و مهندسی می شود ، همینطور بر خلاقیت ، ذوق هنری و بنیان های زیبایی شناسی و مهارت های حرفه ای تکیه دارد و نیز از مباحث علوم اجتماعی ، اقتصادی و روانشناسی بهره می گیرد.
متخصص این رشته فردی است چند بعدی و دور اندیش ، با ذهنی خلاق و تفکری نظام مند و همراه با مهارت های حرفه ای مناسب. در این راستا متخصص این رشته مسائل مطرح در حوزه معماری را به درستی تحلیل و ارزیابی کرده ، اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری ، پالایش و سازمان داده ، آنها را در طراحی ساختمان ها و فضای دلنشین و زیبا بکار می بندد به طوریکه کیفیت زندگی افراد جامعه به صورت روز افزون بهبود یابد ...
 

معماری منظر :
 
معماری منظر رشته ای است که از لحاظ آموزش آکادمیک در کشور ما عمر کوتاهی دارد و هنوز جایگاه واقعی خود را در فرهنگ عمومی و جامعه حرفه ای به دست نیاورده است . علت این امر را می توان در عدم ارائه تعریفی جامع از آن برای عموم ،مشخص نبودن حوزه فعالیت آن و تداخل رشته های وابسته جستجو کرد .
این تخصص یک تخصص بین رشته ای است که ریاضیات ، علوم مهندسی ، هنر ، تکنولوژی علوم اجتماعی ، سیاست و فلسفه را شامل می شود .
فعالیت معمار منظر می تواند از طراحی یک پارک ملی تا طراحی زیر ساختهای شهری و مدیریت زمینهای بکر و احیا؛ اراضی مخدوش شده مثل معادن یا محوطه های دفن زباله را در بر می گیرد . معمار منظر بر روی انواع ساختارها و فضاهای بیرونی اعم از کوچک و بزرگ ، روستایی و شهری با مصالح نرم و سخت و مسائل هیدرولوژیکی و اکولوژیکی متفاوت فعالیت می کند .
 
حوزه فعالایت معمار منظر را می توان در حیطه های زیر خلاصه کرد:
ـ برنامه ریزی برای توسعه های جدید از لحاظ فرم و مقیاس
ـ طراحی منظر خیابانها و زیر ساختهای عمومی شهری
ـ طراحی محوطه برای مدارس ،دانشگاهها ، بیمارستانها ، هتلها و . . .
ـ طراحی پارکهای عمومی ، پارکهای موضوعی و فضاهای ورزشی
ـ طراحی محوطه های مسکونی ، شهرکهای تجاری و صنعتی
ـ برنامه ریزی برای ساخت بزرگراه ها ، ساختارهای حمل و نقل ، پلها و . . .
ـ طراحی فضای شهری ، میدانها و پیاده راه ها و طراحی منظر راه ها
 ـ سازماندهی باز سازیهای شهری
ـ ساماندهی مناظر طبیعی ، تاریخی و توریستی
 ـ حفاظت از باغهای تاریخی
 ـ بر نامه ریزی ساخت مخازن ، سدها ، نیروگاه ها و صنایع بزرگ
 ـ ارزیابی محیط و منظر ، ارائه طرح برای مدیریت سرزمین و آمایش آن
 
 شهر سازی :
 
شهرسازی دانشی است که هدف و وظیفه اصلی آن ایجاد زمینه و بستر مناسب برای زیست "انسان " است . در عین حال شهرسازی ، در کنار مدیریت شهری ، وظیفه آماده سازی شرایط لازم برای تحققآرمانها و آرزوهای جمعی ساکنان شهرها را نیز بر دوش دارد و می باید موقعیت را برای حرکت انسان شهر نشین به سوی کمال مطلوب جامعه فراهم آورد.
علاقمندان این رشته می توانند تحصیلات دانشگاهی خود را در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش شهر سازی و در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش های برنامه ریزی شهری ، طراحی شهری ، و سه رشته پیشنهادی برنامه ریزی مسکن ، برنامه ریزی منطقه ای و مدیریت شهری و در مقطع دکتری ، در گرایش شهرسازی ادامه دهند

در ذیل به برخی از زمینه های کاری اشاره می شود :
 ـ تهیه طرحهای شهری و منطقه ای (جامع ، تفصیلی،هادی و . . .)
 ـ مشاوره در امور شهری و منطقه ای به مدیران و مسئولان رده بالا
ـ فعالیت در شهرداریها ، استانداریها ، وزارتخانه های مربوطه
 ـ نظارت بر ساختمانهایی با ارتفاع بیش از 8 طبقه بر طبق قانون
 ـ انجام پروژه های محوطه سازی
 ـ برنامه ریزی و طراحی شهرکهای گوناگون ( مسکونی ، صنعتی ، تجاری )
 ـ برنامه ریزی و طراحی شهرهای جدید
 ـ مکان یابی عناصر و کاربریهای گوناگون شهری
 ـ توانایی راه اندازی و استفاده از سیستم    
 ـ فعالیت گروهی با سایر تخصصها در پروژه های گوناگون
 ـ فعالیت در مشاوران خصوصی و نیمه خصوصی شهر سازی ، معماری و . . .
  در این گزارش دو زیر مجموعه به شرح زیر است :
 
 1- طراحی شهری
 
به طور خلاصه این گرایش نحوه طراحی فضاهای شهری و نحوه قرار گرفتن ساختمان ها در یک مجموعه و روابط حاکم بر شکل گیری ساختمان های شهری را مورد بررسی قرار می دهد .
 
 2- برنامه ریزی شهری و منطقه ای :
 
فعالیت های گرایش برنامه ریزی شهری عموماً در خصوص تهیه طرحهای جامع و یا تفصیلی شهرها و تهیه طرح های توسعه شهر ها در راستای اهداف اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی هر شهر و یا منطقه می باشد . زمینه های کاری این گرایش مشابه گرایش طراحی شهری است .
                
مدیریت پروژه و ساخت :
 
وظایف اصلی یک مدیر پروژه را می توان ایجاد هماهنگی لازم در اجرای فعالیتها برای کاربرد مناسب منابع و امکانات ، به منظور رسیدن به هدف نهایی پروژه دانست . در ایجاد این هماهنگی ،الزاماًمحدودیت های زمانی ، بودجه ، نیروی انسانی ، تجهیزات مواد و سایر منابع و امکانات ، همچنین محدودیت های مربوط به کیفیت کارهای قابل اجرا و روشهای اجرای قوانین و مقررات حاکم بر محیط و بسیاری از محدودیت های دیگر که به نوعی با فازهیی مختلف پروژه ارتباط خواهد داشت مورد نظر قرار می گیرند . برای انجام وظایف ، مدیر احتیاج به برنامه ریزی ،سازماندهی، رهبری و کنترل خواهد داشت .
 
  تکنولوژی معماری:
 
این رشته ضمن توجه به مباحث عمومی رشته به طور مشخص بر طراحی فنی ساختمان و روش های بهینه ساخت آثار معماری و استفاده از تکنولوژی های مناسب در طراحی ، ساخت و بهره برداری از بنا تاکید می ورزد . فارغ التحصیلان این رشته به عنوان یک مهندس حرفه ای زمینه های کاری مناسبی در بخشهای خصوصی و یا دولتی به عنوان طراح یا ناظر پروژه و یا مدیر پروژه خواهند داشت.
 
انرژی معماری :
 
شاهکارهای معماری سنتی مانه تنها الگوهای تمام عیاری را در مورد هماهمنگی ساختمان با طبیعت استفاده از انرژی های  تجدید پذیر و عوامل مناسب سازگاری با چرخه های اکولوژیک و حذف پسماند عرضه کرده است در این رشته از یک طرف سعی در حد اکثر استفاده از امکانات محیط طبیعی و استفاده بهینه از فن آوری های معاصر و جدید دارد ، از طرف دیگر به مصرف بهینه منابع ، حذف پسماند و کنترل آلودگی های محیطی تاکید می ورزد . این گرایش یکی از جدیدترن گرایش ها در سطح ملی و بین المللی است.
 
 مرمت ابنیه سنتی :
 
مطالعه ، حفاظت ، مرمت و احیای بناها ، مجموعه ها ، محوطه ها و بافت های تاریخی عرصه های مسکونی کشور ، امری ضروری است . معماران و مهندسین این امر بسیار فنی ، فرهنگی و هنری را به عهده دارند باید علاوه بر اشراف و تسلط لازم بر ابعاد تخصصی و مفاهیم امروزی حرفه ی خود ، نظری هوشیارانه و عالمانه به گذشته داشته باشد .
فارغ التحصیلان مرمت و احیای بناهای تاریخی در واقع مهندسین معماری امروزین هستند که فرا گرفته اند چگونه "امروز" را با بهره گیری از تجربیات "گذشته " برای "آینده " بسازند . افرادی که می توانند پلی بین معماری گذشته و آینده ایجاد کنند . این دسته از متخصصان تاریخ را خوب می شناسند و می توانند آثار تاریخی را تجزیه و تحلیل کرده و بخوانند و مفاهیم و ارزش ها آن را استخراج و هوشیارانه به کار گیرند و با بیانی امروزی به جامعه معرفی نمایند .
متخصصان این رشته قادر خواهند بود به یاری اطلاعات و دانش عمومی ، نظریو تحقیقاتی و تجربه علمی در مرمت و احیای هزاران بنای تاریخی که در اختیار واحدهای دولتی از قبیل سازمان میراث فرهنگی کشور است ، نقش موثری داشته باشند .
همچنین می توانند در برنامه ریزی برای مرمت بناهای تاریخی کشور و تعیین اولویت های ضروری با هماهنگی مسئولین و دستگاههای مربوط مشارکت کرده و بر حسب ضرورت در مورد کارهای اجرایی مرمت نیز سهیم باشند

طبقه بندی : مقالـه - خبـر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 19 خرداد 1398 11:21 ق.ظ

Thanks for sharing your thoughts about %meta_keyword%. Regards
چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 04:41 ب.ظ
Why people still use to read news papers when in this technological globe the whole thing is
available on net?
شنبه 25 شهریور 1396 01:01 ق.ظ
I think everything said made a lot of sense. But, what about
this? suppose you composed a catchier title? I am not saying your
content isn't solid, however what if you added a
title to possibly get a person's attention? I mean معماری سورئالیسم
- آشنایی با گرایشات رشته معماری is kinda boring.
You might glance at Yahoo's home page and
see how they create news titles to grab viewers interested.
You might add a related video or a pic or two to grab readers interested about everything've written. In my opinion, it might
make your website a little bit more interesting.
چهارشنبه 18 مرداد 1396 07:21 ب.ظ
hi!,I really like your writing so much! percentage we be in contact more approximately your post on AOL?
I need an expert in this area to resolve my problem. Maybe that's you!
Taking a look forward to peer you.
دوشنبه 16 مرداد 1396 12:00 ب.ظ
I all the time used to read paragraph in news papers but
now as I am a user of internet thus from now I am using net for posts, thanks to web.
شنبه 31 تیر 1396 11:46 ق.ظ
Very energetic blog, I liked that bit. Will there be a part
2?
چهارشنبه 28 تیر 1396 10:54 ق.ظ
Hi, Neat post. There's a problem together with your site in internet explorer, would test this?
IE still is the marketplace chief and a big section of folks will pass over your great writing because of
this problem.
چهارشنبه 28 تیر 1396 06:41 ق.ظ
Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get
actually enjoyed account your blog posts. Any way I will be
subscribing to your augment and even I achievement
you access consistently quickly.
چهارشنبه 28 تیر 1396 05:48 ق.ظ
These are really wonderful ideas in regarding blogging.
You have touched some pleasant factors here. Any way keep up wrinting.
سه شنبه 27 تیر 1396 03:39 ق.ظ
Heya i'm for the first time here. I came across this board and I
find It really useful & it helped me out a lot. I hope to give something
back and help others like you aided me.
شنبه 24 تیر 1396 01:26 ق.ظ
I really like it when individuals come together and share thoughts.
Great blog, stick with it!
سه شنبه 20 تیر 1396 09:14 ب.ظ
Hello, Neat post. There's a problem with your site in web
explorer, might check this? IE nonetheless is the market leader and a
good component to other people will pass over your wonderful
writing because of this problem.
سه شنبه 29 فروردین 1396 03:49 ق.ظ
Hi there, I enjoy reading through your article post.

I like to write a little comment to support you.
جمعه 25 فروردین 1396 10:42 ق.ظ
Howdy! This is kind of off topic but I need some help from an established
blog. Is it tough to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things
out pretty fast. I'm thinking about setting up my own but I'm not sure where to start.
Do you have any points or suggestions? Thanks
پنجشنبه 24 فروردین 1396 11:22 ق.ظ
Hi there! This post could not be written any better!
Reading through this post reminds me of my good old room mate!

He always kept talking about this. I will forward this post to
him. Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!
یکشنبه 11 اردیبهشت 1390 08:58 ب.ظ
خیلی ممنون من واقعا لذت بردم واستفاده کردم.

موفق و پیروز باشید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


معماری سورئالیسم
درباره وبلاگ

معماری چیزی جز تمنای زمان برای فضایی زنده متغیر و جدید نیست. درست است كه معماری بر روی حقایق مسلم بنا گردیده است اما زمینه كار اساسی آن تسلط معانی است. معماری، اراده زمان است كه به فضا تبدیل شده است. زنده، شاداب و جدید .

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :