تبلیغات
معماری سورئالیسم - هندسه فرکتال
 
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392

واژه فراكتال مشتق از واژه لاتینی فراكتوس- به معنی سنگی كه به شكل نامنظم شكسته خرد شده است- در سال 1975 برای اولین بار توسط بنوت مندل بروت مطرح شد. فراكتال ها شكل هایی هستند كه بر خلاف شكل های هندسی اقلیدسی به هیچ وجه منظم نیستند. این شكل ها اولاً سر تاسر نامنظم اند، ثانیاً میزان بی نظمی آنها در همه مقیاسها یكسان است.
با ملاحظه اشكال موجود در طبیعت، مشخص می شود كه هندسه اقلیدسی قادر به تبیین و تشریح اشكال پیچیده و ظاهراً بی نظم طبیعی نیست.
مندل بروت در سال 1975 اعلام كرده كه ابرها به صورت كره نیستند، كوهها همانند مخروط نمی باشند، سواحل دریا دایره شكل نیستند، پوست درخت صاف نیست و صاعقه بصورت خط مستقیم حركت نمی كند.


جسم فراكتال از دور ونزدیك یكسان دیده می شود. به تعبییر دیگر خودمتشابه است.
وقتی كه به یك جسم فراكتال نزدیك می شویم، می بینیم كه تكه های كوچكی از آن كه از دور همچون دانه ها بی شكلی به نظر می رسید، بصورت جسم مشخص در می آید كه شكلش كم و بیش مثل همان شكلی است كه از دور دیده می شود. در طبیعت نمونه های فراوانی از فراكتال ها دیده می شود. درختان ، ابرها، كوهها، رودها، لبه سواحل دریا، و گل كلم ها اجسام فراكتال هستند بخش كوچكی از یك درخت كه شاخه آن باشد شباهت به كل درخت دارد. این مثال را می توان در مورد ابرها، گل كلم، صاعقه و سایر اجسام فراكتال عنوان نمود.
بسیاری از عناصر مصنوع دست بشر نیز بصورت فراكتال می باشند. تراشه های سلیكان، منحنی نوسانات بازار بورس، رشد و گسترش شهرها و بالاخره مثلث سرپینسكی را می توان در این مورد مثال زد.
در علم ریاضی فراكتال یك شكل مهندسی است كه پیچیده است ودارای جزئیات مشابه در ساختار خود در هر مقیاسی است.
میزان بی نظمی در آن از دور و نزدیك به یك میزان است. مثلث سرپینسكی یك مثلث متساوی الاضلاع است كه نقاط وسط سرضلع آن به یكدیگر متصل شده اند. اگر این عمل در داخل مثلث های متساوی الاضلاع جدید تا بی نهایت ادامه یابد، همواره مثلث هایی حاصل می شوند كه مشابه مثلث اول هستند.
( وحید قبادیان، مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب صص 166-167)

تعریف فراکتال
هندسه ی اقلیدسی – احجام کامل کره ها و هرم ها و مکعب ها واستوانه ها- بهترین راه نشان دادن عناصر طبیعی نیستند . ابرها و کوه ها و خط ساحلی و تنه ی درختان همه با احجام اقلیدسی در تضاد هستند و نه صاف بلکه ناهموار هستند و این بی نظمی را در مقیاس های کوچک نیز به ارمغان می آورند که یکی از مهمترین خصوصیات فراکتال ها همین است .
این بدین معناست که هندسه ی فراکتال بر خلاف هندسه ی اقلیدسی روش بهتری را برای توضیح و ایجاد پدیده هایی همانند طبیعت است .زبانی که این هندسه به وسیله ی آن بیان می شود الگوریتم نام دارد که با اشیا مرکب می توانند به فرمولها و قوانین ساده تری ترجمه و خلاصه شوند.
فرکتال از کلمه ی لاتین فراکتوس به معنی سنگی نامنظم شکسته و خرد شده است، گرفته شده است . اولین بار فرکتال را دکتر ماندلبروت طی نظریه ای که برای مسائل جهان هستی ارائه کرد و در این نظریه عنوان کرد که جهان هستی بعدی مابین 23/1-34/11 دارد و تمامی پدیده های طبیعی به نوعی فرکتالهایی می باشند در جهان هستی که برای ما ناشناخته اند.
فراکتال ها انواع عناصری هستند که فرم فضایی آنها صاف نیست .بنابراین “نامرتب ” نامیده شده اند و این نامنظمی آنها به طور هندسی در راستای مقیاسهای گوناگون در داخل هرم تکرار می شوند .هر چیز طبیعی در اطراف ما در اصل نوعی فراکتال است . به این سبب که خطوط صاف و پلانها فقط در دنیای ایده آل ریاضی وجود دارد .در کنار این تئوری هر سیستم که بتواند به صورت هندسی متصور و تحلیل شود می تواند یک فرکتال باشد .جهان در فرم فیزیکی ( مادی ) کلی خود پر هرج و مرج ،ناممتد و نامنظم است اما در پس این اولین ذهنیت و گمان یک نوع دستوری نهفته است که منظم و دارای ترکیبی واضح است . بهترین راه برای تعریف یک فرکتال توجه به صفتها و نشانه های آن است یک فرکتال ” نامنظم ” است . این بدان معنی است که در آن هیچ قسمتی صاف نیست . فرکتال ” خود مشابه ” است و این بدین معنی است که ” اجزا ” شبیه کل هستند .


فراکتال ها به وسیله ی ” تکرار ” توسعه می یابند که به این معنی است که تغییرشکل مکرراً ایجاد شده و وابسته به موقعیت شروع است . خصوصیت دیگر آن این است که فراکتال ” مرکب ” است . اما با این حال می توان آن را به وسیله ی الگوریتم های ساده نشان داد و همچنین بدون معنی نیز نیست که در پس عناصر نامرتب طبیعی یک رشته قوانین موجود است .
Benoît B. Mandelbrot (born 20 November 1924) is a French mathematician, best known as the father of fractal geometry. He is Sterling Professor of Mathematical Sciences, Emeritus at Yale University; IBM Fellow Emeritus at the Thomas J. Watson Research Center; and Battelle Fellow at the Pacific Northwest National Laboratory. He was born in Poland. His family moved to France when he was a child, and he was educated in France. He is a dual French and American citizen. Mandelbrot now lives and works in the United States.

VBIran Pro
موزه گوگنهایم در بیلبائو
فرکتال (برخال) چیست؟
ما فرکتالها را هر روز میبینیم: درختها ، کوهها، پراکنده شدن برگهای پاییزی روی زمین ، ساحل دریا و …
حالا به این تعریف دقت کنید: فراکتال تصویر هندسی چند جزیی است که میتوان آن را به تکه هایی تقسیم کرد که انگار هر تکه یک کپی از ” کل ” تصویر است . به سختی بتوان باور کرد که چیزی مانند فراکتالها بتواند اینقدر پیچیده و سخت باشد و در عالی ترین سطوح ریاضی به کار رود و در عین حال بتوان به تصویر یک سرگرمی خوب به آن نگاه کرد. اگر بخواهیم بترسانیمتان میتوانیم بگوییم که هندسه فراکتالی حرکت اشکال در فضا را ثبت میکند و یا ناهمواری دنیا و انرژی و تغییرات دینامیک آن را نشان میدهد ! اما راستش را بخواهید فراکتال چیز ساده ای است به سادگی ابرها یا شعله های آتش.
واژه فرکتال از ریشه ای یونانی به معنای ” تکه تکه شده ” و”بخش بخش” آمده است و به نحوی تعریف ریاضی اش را در خود دارد.
اگر بخواهیم از دید كلی به بحث فركتال نگاه كنیم آن را می توان به 3 دسته تقسیم بندی كرد :
1- هندسه فركتال : در این قسمت از دید ریاضی به فركتال نگاه می شود كه بیشتر مورد توجه ریاضی دان ها قرار گرفته اما پایه های قسمت های بعدی نیز می باشد ، و تا با عناصر اصلی فركتال و چگونگی ایجاد این فرم آشنا نشویم نمی توان فرم های مختلف و حجم های مختلف را شناسایی كرد.
2- فرم فركتال : قسمت دوم این مقاله است ، با توجه به اینكه ،محصول هندسه فركتال فرمی است كه دقیقاً آن مشخصه های هندسی مربوطه را دارد . در این بخش فرم هایی همچون فرم های درخت ، فرم های مندلبرت ، فرمهای موجود در طبیعت ، ایجاد فرم های رندوم (Random fractal) ، خود متشابهی (self similarity) ، فركتال در نقاشی ( آثار نقاشانی چون جكسون پالاك ) و … مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
3- حجم فركتال (فركتال در معماری): نتیجه فرم های مختلف می تواند به یك اثر معماری منتج شود لذا در این بخش حجم های فركتالی و آثار معماری مطرح می شود .
اشكال فركتالی چنان با زندگی روزمره ما گره خورده كه بسیار جالب است. با كمی دقت به اطراف خود، می توان بسیاری از این اشكال را یافت. از گل فرش زیر پای شما و گل كلم درون مغازه های میوه فروشی گرفته تا شكل كوه ها، ابرها، دانه برف و باران، شكل ریشه، تنه و برگ درختان و بالاخره شكل سرخس ها، سیاهرگ و حتی می توان از این هم فراتر رفت : سطح كره ماه ، منظومه شمسی و ستارگان .
البته در بخش فرم های فركتال این موضوع بیشتر مشهود است به طوری كه بسیاری از فرمهای خلقت دارای ساختاری فركتال هستند .
این روزها از فراکتالها به عنوان یکی از ابزارهای مهم در گرافیک رایانه ای نیز نام می برند، اما هنگام پیدایش این مفهوم جدید بیشترین نقش را در فشرده سازی فایلهای تصویری بازی می کنند.
فركتال از منظر هندسی
هندسه فرکتالی یا هندسه فرکتال ها پدیده ایست که چندی پیش پا به دنیای ریاضیات گذاشت.
واژه فرکتال در سال 1976 توسط ریاضیدان لهستانی به نام بنوئیت مندلبرات وارد دنیای ریاضیات شد.
او در سال 1987 پرفسوری خود را در رشته ریاضیات گرفت.
مندلبرات وقتی که بر روی تحقیقی پیرامون طول سواحل انگلیس مطالعه می نمود به این نتیجه رسید که هر گاه با مقیاس بزرگ این طول اندازه گرفته شود بیشتر از زمانی است که مقیاس کوچکتر باشد.
از لحاظ واژه مندلبرات انتخاب اصطلاح فرکتال (fractal) را از واژه لاتین fractus یا fractum (به معنی شکسته ) گرفت تا بر ماهیت قطعه قطعه شونده كه یكی از مشخصه های اصلی این فرم است ،تاکید داشته باشد .
فرهنگستان زبان هم واژه برخال را تصویب کرده و همچنین برای واژه فرکتالی واژه برخالی را تصویب کرده است.
واژه فركتال به معنای سنگی است كه به شكل نامنظم شكسته شده باشد.
اما در هندسه :
فرکتال از دید هندسی به شیئی گویند که دارای سه ویژگی زیر باشد:
1-اول اینکه دارای خاصیت خود متشابهی باشد یا به تعبیر دیگر self-similar باشد.
2-در مقیاس خرد بسیار پیچیده باشد.
3-بعد آن یك عدد صحیح نباشد (مثلاً 1.5).
برای درک بهتر نسبت به مشخصات بالا در فرم هندسی ، بد نیست نمونه ای كه شاید تا كنون با آن برخورد كرده باشید مطرح شود :
VBIran Pro
تصویر بالا ( یك كبوتر ) یك فرم هندسی است كه دقیقاً با تعاریفی كه در تعریف فركتال بیان شد، منطبق است یعنی هم دارای خاصیت خود متشابهی و پیچیدگی در مقیاس خرد و نیز عدم داشتن بعد صحیح . تصویر بالا دارای بعدی بین عدد 2 و 3 است.
حال به بررسی هر یك در زیر پرداخته شده :
خاصیت خود متشابهی فرکتا لها
شیئی را دارای خاصیت خود متشابهی می گوییم: هر گاه قسمت هایی از آن با یك مقیاس معلوم ، یك نمونه از كل شیئی باشد.
ساده ترین مثال برای یك شیئ خود متشابه در طبیعت گل كلم است كه هر قطعهی كوچك گل كلم متشابه قطعه بزرگی از آن است .
همین طور درخت كاج یك شیئ خود متشابه است ،چرا كه هر یك از شاخه های آن خیلی شبیه یك درخت كاج است ولی در مقیاس بسیار كوچكتر .همچنین در مورد برگ سرخس نیز چنین خاصیتی وجود دارد.
رشته كوه ها ، پشته های ابر ، مسیر رودخانه ها و خطوط ساحلی نیز همگی مثالهایی از یك ساختمان خود متشابه هستند.
نمونه ای از خود متشابهی در شكل زیر نیز دیده می شود.
VBIran Pro
فراکتال شکل هندسی پیچیده است که دارای جزییات مشابه در ساختار خود در مقیاسهای متفاوت می باشد و بی نظمی در آن از دور و نزدیک به یک اندازه است .
واژه فراکتال مشتق گرفته شده از واژه لاتینی فراکتوس به معنای سنگ است که به شکل نا منظم شکسته و خرد شده .این واژه برای اولین بار توسط بنوت مندل بروت مطرح شد .
جسم فراکتال از دوز و نزدیک یکسان دیده می شود .مثلا وقتی به یک کوه نگاه می کنیم شکلی شبیه به یک مخروط می بینیم که روی آن مخروطهای کوچکتر و بی نظمی دیده می شود ولی وقتی نزدیک می شویم همین مخروطهای کوچک شبیه کوه هستند و یا شاخه های یک درخت شبیه خود درخت هستند .البته در طبیعت نمونه های اجسام فراکتال فراوان است مثلا ابرها -رودها -سرخس ها و حتی گل کلم از اجسام فراکتال است .و اگر به ساخته های دست بشر هم نگاه کنیم تراشه های سیلیکان و یا مثلث سرپینسکی نیز فراکتال هستند . و در معماری همیشه نباید نیاز بشر را هندسه اقلیدسی تامین کند .گسترش شهرها نمونه آشکاری از فراکتال است.
خصوصیات اشکال فرکتال
- اشکال اقلیدسی با استفاده از توابع ایستا تولید می شوند ولی اشکال فرکتال با فرآیندهای پویا تولید می شوند.( فرآیندهای پویا, فرآیندهایی هستند که دارای حافظه می باشند و رفتار آنها به گذشته بستگی دارد.)
- اشکال فرکتال دارای خاصیت خود همانندی است. طول این اشیا بی نهایت است که در فضای محدود, محصور شده اند.
- مجموعه های فرکتال, از زیر مجموعه هایی تشکیل شده اند که این زیر مجموعه ها شبیه مجموعه های بزرگتر هستند.
- هندسه فرکتال دارای ساختارهای ظرفیتی بالاست ولی ظرفیت اطلاعاتی اشیای اقلیدسی بسیار محدود و حاوی اطلاعات تکراری است.
- هندسه فرکتال, بیان ریاضی از معماری طبیعت است.
- هر فرآیند تکراری و پویا باعث ایجاد ساختارهای پیچیده فرکتال نمی شود. مکانیزم تولید چنین ساختارهای پویایی, آشوب است. در حقیقت, فرکتال تصویر ریاضی از آشوب است.
رابطه فراکتال و معماری
مطالعه هندسه باید به طراح کمک کند به درک بهتری از جریان جزئیات در پیرامون ما و جهان طبیعی دست یابد.
خصوصیت فراکتالی یک ترکیب معماری در تسلسل جالب جزئیات است. این تسلسل برای حفظ جذابیت معماری لازم است. هنگامی که شخص به یک ساختمان نزدیک و سپس به آن وارد می شود همیشه باید مقیاس کوچکتر دیگری همراه با جزئیات جذاب وجود داشته باشد تا معنای کلی ترکیب را بیان کند که این یک ایده فراکتال است.
انسانها در روزگار قدیم که در طبیعت می زیستند و مانند انسان دوره مدرن, با طبیعت بیگانه نبودند, معماریشان با نظم طبیعت بود. آنها به این دلیل که در طبیعت رشد میافتند, ضمیر ناخودآگاهشان نیز با نظم طبیعت- یعنی با نظم فراکتال- رشد میافت, در نتیجه مصنوعاتش نیز دارای نطم فراکتال می بود.
فراکتال در معماری معاصر
به دنبال بیگانگی انسان معاصر با طبیعت و دور شدن ساخته هایش از تشابه با ساختارهای طبیعت, معماران معاصر به دنبال نمود دادن ساختار فراکتال طبیعت در آثارشان هستند. هر چند که این هنوز آغاز راه است ولی ارتباطی جدیدی در زمینه طبیعت و معماری معاصر را نشان میدهد. ارتباطی که انسان مدرن آن را فراموش کرده بود.
طبقه بندی : سبک های معـماری، 
برچسب ها : هندسه، فرکتال، برداری،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 2 تیر 1398 03:39 ب.ظ

Fantastic information. With thanks!
cialis prices precios de cialis generico cialis generico online cialis pills boards cialis lowest price cialis 5 mg scheda tecnica cialis para que sirve look here cialis order on line generic cialis levitra cost of cialis per pill
یکشنبه 2 تیر 1398 01:07 ق.ظ

You said it very well.!
tarif cialis france cialis 20mg trusted tabled cialis softabs tadalafil 20 mg the best site cialis tablets interactions for cialis cialis uk when will generic cialis be available click here to buy cialis cialis canada on line
سه شنبه 28 خرداد 1398 08:34 ب.ظ

Regards! Valuable stuff.
cialis savings card buy cialis online nz cialis kamagra levitra click here to buy cialis cialis en mexico precio cialis sicuro in linea comprar cialis navarr tadalafil generic cialis patentablauf in deutschland cialis super kamagra
دوشنبه 27 خرداد 1398 10:42 ب.ظ

You made your stand extremely effectively!.
price cialis best canadian drugs generic cialis cialis generique cialis generico online cialis coupons cialis great britain chinese cialis 50 mg generic cialis levitra safe site to buy cialis online cialis herbs
دوشنبه 27 خرداد 1398 07:34 ق.ظ

Whoa all kinds of awesome facts!
cost of cialis per pill prezzo cialis a buon mercato 5 mg cialis pharmacie en ligne buy cialis online cheapest cialis dose 30mg where do you buy cialis cialis 100 mg 30 tablet how to buy cialis online usa cialis generico online only best offers 100mg cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 03:38 ق.ظ

Terrific knowledge. Thank you!
cipla cialis online cialis italia gratis we choice cialis uk il cialis quanto costa cialis super kamagra we choice cialis pfizer india the best choice cialis woman cialis y deporte cialis 20mg enter site natural cialis
جمعه 24 خرداد 1398 11:35 ب.ظ

Good facts. Appreciate it.
cialis sicuro in linea prescription doctor cialis cialis generique cialis 20 mg cost cialis preise schweiz buy online cialis 5mg cialis sans ordonnance cialis authentique suisse cialis pills boards wow cialis tadalafil 100mg
جمعه 24 خرداد 1398 09:22 ق.ظ

Thanks, Loads of material!

generic for cialis click here take cialis cialis online holland cialis ahumada generic for cialis cialis coupons printable cialis for sale south africa cialis online napol cialis coupons printable cialis without a doctor's prescription
چهارشنبه 22 خرداد 1398 03:36 ب.ظ

You actually suggested this perfectly.
cialis 5 mg rx cialis para comprar cialis generika in deutschland kaufen rezeptfrei cialis apotheke cialis purchasing we choice cialis uk click here to buy cialis order generic cialis online generic cialis 20mg uk generic cialis pro
جمعه 17 خرداد 1398 09:40 ب.ظ

Terrific posts, Thank you!
cialis 5 mg cialis 5mg prix generic cialis review uk il cialis quanto costa dose size of cialis we like it cialis soft gel how do cialis pills work cialis for daily use callus cialis italia gratis
چهارشنبه 21 فروردین 1398 06:39 ب.ظ

Nicely put, Cheers.
pharmacy canada plus northwest pharmacies mail order canadian medications, liraglutide canadian pharmacies best canadian mail order pharmacies canadian pharmacies shipping to usa buy viagrow canadian drugs canadian pharmaceuticals for usa sales canadian pharmaceuticals
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:42 ق.ظ

Cheers. Good information.
callus cialis 30 day trial coupon cialis rezeptfrei sterreich cialis y deporte we choice free trial of cialis comprar cialis navarr legalidad de comprar cialis canadian cialis canadian discount cialis weblink price cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 01:42 ب.ظ

Fine facts. Thanks.
tadalafil 20 mg cialis mit grapefruitsaft prezzo di cialis in bulgaria click here cialis daily uk cialis purchasing acheter cialis kamagra how does cialis work look here cialis cheap canada cialis dosage buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 02:16 ق.ظ

With thanks! I value it.
click now buy cialis brand generic low dose cialis interactions for cialis warnings for cialis cialis lilly tadalafi overnight cialis tadalafil import cialis only best offers 100mg cialis generic cialis in vietnam click here cialis daily uk
دوشنبه 12 آذر 1397 01:13 ب.ظ

You have made your position pretty nicely..
how does cialis work wow look it cialis mexico cialis 100 mg 30 tablet cialis venta a domicilio overnight cialis tadalafil prices for cialis 50mg sublingual cialis online acquistare cialis internet cialis online napol cialis bula
یکشنبه 11 آذر 1397 12:56 ب.ظ

Great postings. Thanks a lot.
cialis per paypa cialis name brand cheap we choice cialis pfizer india enter site natural cialis cialis farmacias guadalajara cialis tablets opinioni cialis generico cialis for sale in europa cialis prices online cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 01:45 ق.ظ

Amazing posts. Thank you.
cialis generico in farmacia cialis online holland cialis generique 5 mg wow look it cialis mexico cialis generico in farmacia we choice cialis uk cialis prezzo al pubblico cialis super acti cialis rckenschmerzen buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 12:54 ب.ظ

You actually mentioned it really well!
achat cialis en europe side effects of cialis costo in farmacia cialis canadian drugs generic cialis cialis en mexico precio enter site natural cialis cialis patent expiration cialis kaufen bankberweisung cialis for bph acquistare cialis internet
جمعه 9 آذر 1397 01:59 ب.ظ

Cheers, I value it!
cialis for sale cialis generico milano cialis tablets for sale cialis dosage if a woman takes a mans cialis cialis professional from usa buy cialis online nz cialis 5 mg buy canada discount drugs cialis ou acheter du cialis pas cher
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:40 ق.ظ

Reliable content. Cheers!
generic for cialis order generic cialis online prices on cialis 10 mg cialis canadian drugs prezzo cialis a buon mercato where to buy cialis in ontario brand cialis nl tesco price cialis tadalafil cialis patentablauf in deutschland
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:11 ب.ظ

Truly a lot of useful knowledge!
best generic drugs cialis canadian cialis generic cialis 20mg uk cialis 5 mg effetti collateral cialis prices in england tadalafil tablets non 5 mg cialis generici generic cialis with dapoxetine only here cialis pills 5 mg cialis pharmacie en ligne
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:13 ق.ظ

You said it very well.!
cialis savings card cialis without a doctor's prescription we choice cialis uk buy name brand cialis on line cialis 20mg we like it cialis soft gel click now buy cialis brand where cheapest cialis cialis wir preise cialis sale online
پنجشنبه 19 مهر 1397 11:47 ق.ظ

You made your point.
buy levitra buy levitra 20 mg buy levitra generic buy levitra vardenafil levitra 10 mg prezzo levitra 20 mg bayer prezzo buy 10 mg levitra levitra prices levitra without a doctor prescription
سه شنبه 10 مهر 1397 07:12 ق.ظ

Regards. Plenty of forum posts!

cialis ahumada cialis cost cialis australia org cialis 5 mg scheda tecnica click here take cialis cialis side effects dangers side effects of cialis cialis 5 mg schweiz cialis online holland buy cialis online cheapest
سه شنبه 27 شهریور 1397 04:36 ب.ظ

Good material, Thank you!
cialis australian price side effects of cialis 200 cialis coupon generico cialis mexico cialis tadalafil online the best site cialis tablets cialis reviews cialis professional yohimbe cialis daily online prescriptions cialis
پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:16 ق.ظ

Cheers, Numerous tips!

acquistare cialis internet side effects of cialis we choice cialis uk il cialis quanto costa enter site natural cialis cialis side effects generic cialis in vietnam cialis flussig cialis for bph buy cialis online legal
سه شنبه 13 شهریور 1397 08:58 ب.ظ

With thanks, A lot of stuff.

canada online pharmacies for men canadian medications by mail is trust pharmacy in canada legitimate drugstore online reviews canadian prescriptions online drugstore online shopping canadian pharmaceuticals for usa sales canadian medications, liraglutide drugstore online shopping canadian pharmacy
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:03 ب.ظ

Thanks. Lots of info.

how much does a cialis cost cialis tablets for sale cialis side effects wow cialis tadalafil 100mg how much does a cialis cost brand cialis generic cialis generico postepay cialis patentablauf in deutschland price cialis wal mart pharmacy what is cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:45 ق.ظ

Well voiced genuinely! !
buying cialis on internet tadalafil 5mg online cialis does cialis cause gout comprar cialis 10 espa241a cialis tadalafil import cialis chinese cialis 50 mg walgreens price for cialis buy cialis cheap 10 mg
یکشنبه 11 شهریور 1397 01:25 ب.ظ

You made your stand quite nicely!!
generic for cialis look here cialis cheap canada cialis pills in singapore cialis per paypa cialis online cialis uk cialis generico postepay if a woman takes a mans cialis only best offers 100mg cialis where do you buy cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
معماری سورئالیسم
درباره وبلاگ

معماری چیزی جز تمنای زمان برای فضایی زنده متغیر و جدید نیست. درست است كه معماری بر روی حقایق مسلم بنا گردیده است اما زمینه كار اساسی آن تسلط معانی است. معماری، اراده زمان است كه به فضا تبدیل شده است. زنده، شاداب و جدید .

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :