تبلیغات
معماری سورئالیسم - سبک نئوکلاسیک
 
سه شنبه 26 مرداد 1395
  فلسفه و تمدن کلایک یونان و روم باستان، شالوده فکری و اجتماعی تمدن مغرب زمین را تشکیل می دهد و طی ۲۵۰۰ سال گذشته، همواره فلسفه کلاسیک در بینش ذهنی و کالبد فیزیکی تمدن غرب مشهود بوده است. معماری غرب نیز از این امر مستثنا نبوده و معماری کلاسیک پیوسته در کلیه دوران های تارخی مغرب زمین مطرح بوده است. در سرزمین غرب، معماری یونان و روم باستان به عنوان معماری کلاسیک نامیده می شود. در طی قرون وسطی، معماری رومانسک (رومی وار) و پس از آن معماری رنسانس و باروک، با الهام از معماری کلاسیک عصر باستان طراحی می شدند. در طی قزون ۱۸ و ۱۹ میلادی، معماری نئوکلاسیک (کلاسیک جدید) مهم ترین سبک معماری در غرب بوده است.
 
معماری نئوکلاسیک
 
در بین دو جنگ جهانی اول و دوم جهانی در قرن بیستم رهبران حکومت های دیکتاتوری در غرب همچون موسولینی، استالین و هیتلر طرفدار معماری نئوکلاسیک و شکوه و عظمت گذشته بودند. سبک نئوکلاسیک که در پی بیش از نیم قرن تفوق معماری مدرن از اوایل  قرن بیستم مورد بی توجهی نسبی قرار گرفته بود، به تدریج بعد از انتقاداتی که به سبک مدرن شد، خصوصاً بعد از نمایشگاهی در لندن به نام نابودی خانه های حومه شهر در سال ۱۹۷۵، مجدداً به صورت یک سبک مهم که می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروزی باشد مطرح شد.

  معماری نئوکلاسیک

معماری نئوکلاسیک همچون معماران پست مدرن به گذشته توجه دارند، ولی اختلاف عمده بین این دو دیدگاه نسبت به تاریخ وجود دارد. معماری پست مدرن در پی هویت انسان است و تاریخ هر قوم  و ملتی از نظر آنها به عنوان بخشی از هویت آن ملت تلقی می شود.لذا معماری پست مدرن، تاریخ فرهنگی و کالبدی و هم چنین دستور زبان معماری هر قومی را در معماری خود در هر منطقه نمایش می دهد. منتها این نمایش به صورت تقلید از موارد فوق نیست، بلکه آنچه که به هویت یک ملت مربوط است در ساختمان های پست مدرن به روز در می آید و  بر اساس شرایط زمانی و  مکانی به صورت جدید و امروزی شده ظاهر می شود. لذا معماران پست مدرن در تغییر دادن تناسبات، رنگ ها و عملکردهای نمادهای تاریخی به خود تردید راه نمی دهند...  

معماری نئوکلاسیک
 
ولی معماری نئوکلاسیک همچون کوینلن تری انگلیسی (یکی از مهم ترین نظریه پردازان سبک نئوکلاسیک) معتقدند که" نظم های کلاسیک، الهاماتی آسمانی و مقدس هستند". لذا تغییر دادن آنها صحیح نیست و هرتغییری در آن باعث تبدیل شدن کمال به نقصان می شود. آنها دلیل اودانگی معماری کلاسیک را در همین می دانند. از نظر معماری نئوکلاسیک، سبک پست مدرن یک مد است، زیرا این سبک اصول جاودانه معماری کلاسیک با طبع، نظر و منطق زمینی تغییر داده شده است.معماران نئوکلاسیک، سبک مدرن را نیز سبکی قابل قبول نمی دانند، چنان که کوینلن تری گفته: مدرنیسم پرهیز از هر روشی است که گذشته و خصوصاً معماری کلاسیک را منبع الهام خود می دانند و معماری کلایسک را به همان گونه که از نظر کالبدی بوده، برای احتیاجات امروزه طراحی می کنند. منتها باید توجه داشت که در داخل این فرم های تاریخی، کلیه وسایل رفاهی امروزی تدارک دیده می شود. 
 
معماری نئوکلاسیک
 
اگر بخواهیم نئوکلاسیک را  در یک جمله سبک تعریف کنیم می توان عنوان کرد : نئوکلاسیک، پوسته ای کلاسیک بر روی امکانات مدرن است. 
کوینلن تری سوال می کند که چرا مصالح قدیمی صدها سال عمر می کنند، ولی مصالح جدید چنین نیستند و یا چرا ساختمان های قدیمی دلپذیر هستند ولی ساختمان های جدید این طور نمی باشند…
ما در جامعه ای مصرف گرا زندگی می کنیم که از منابع زمینی استفاده کرده و ضایعات را بر جای می گذاریم… شیوه های ساختمان های سنتی نه تنها از نظر زیست اقلیمی صحیح تر می باشند، بلکه از لحاظ زیست اقلیمی صحیح تر می باشند. به این دلیل که به جای مصالح مصنوعی، از متریال طبیعی استفاده شده که با روح و روان انسان سازگارتر می باشد.

 

 

میدان پاتر نوستر، واقع در مرکز لندن – جان سیمسون و توماس بیبی
 

معماری نئوکلاسیک

 

 

معماری نئوکلاسیک

معماری نئوکلاسیک


لئون کریر،معمار اهل لوگزامبورگ از دیگر معماران مهم این  سبک است. به گفته او نئوکلاسیک گزینه ای در مقابل مدرنیسم نیست، بلکه در تضاد با مدرنیسم و در مقابل جامعه مصرف گرایی است که آن را حمایت می کند. او روش ها و مصالحی که نماد مدرنیسم است ماننداسستاندارد کردن، پیش ساختگی، فولاد بتن و شیشه را به عنوان نشانه های تصنعی از یک حکم جزمی فراگیر می داند که هنوز سعی می کنند انحصاری باشد و هر آنچه را که مطابق آن نیست حذف کنند.
 
راب کریر، برادر لئون کریر که او نیز از معماران سبک نئوکلاسیک محیوب می شود بر این نظر است که شهرهایی انسان مدار سنتی در اروپا در اثر دو واقعه در قرن بیستم، یعنی جمگ و مدرنیسم، از بین رفتند و به جای آنها شهرهای امروز شکل گرفتند که سنخیتی با انسان و خصوصیات روحی و فیزیکی او  ندارند.به طور کلی برادران کریر از ایده کامیلو سیت استفاده می کنند. این ایده، طرح یک فضای ممتد شهری به عنوان یک حجم منفی و ایجاد یک ضربان مهیج برای رسیدن به اوج این تجربه در میدان شهر است. از ساختمان یک کلیسا و یا مدرسه ممکن است برای ایجاد ایده یک نماد شهری بر خلاف طرح های مدرنیست ها شود. معماران مدرن ساختمان های بزرگ عملکردی با فضای آزاد در اطراف آن طراحی می کنند.
 
طرح پایتخت حکومت نازی ها به سبک نئوکلاسیک توسط آلبرت سپیر، معمار بناها و سیستم شهرسازی آدولف هیتلز
 
معماری نئوکلاسیک

 

 

معماری نئوکلاسیک

معماری نئوکلاسیک
 

معماران این سبک، معماری کلاسیک را یک معماری لایزل و بی زمان می دانند. اصول این معماری همانند نظم،تناسب، تقارن، هماهنگی و کمال که در زمان یونان باستان برای خانه خدایان طراحی شده بود اصولی جاودانه است. خدایان یونان باستان، خدایانی بودند انسان گون در حد نهایت زیبایی، کمال و جاودانگی. لذا خانه آنها نیز می بایست دارای همین خصوصیات می بود. بدین لحاظ معماری کلاسیک نیز باید یک معماری بدون نقص و ایراد باشد.

 

 

معبد پارتنون در آتن که می توان آن را نماد شاخص معماری کلاسیک تلقی کرد، معبدی است که تماماً بر اساس اصول ریاضی و تناسبات هندسی طراحی شده است. حجم ساده و جزئیات این بنای زیبا به گونه ای طراحی و اجرا شده که حتی خطای چشم انسان نیز در آن اطلاح شده است. معبد پارتنون ساختمانی به نظر می آید که تمام خطوط افقی آن کاملاً موازی، کلیه ستون ها کاملاً عمودی، فاصله بین آنها دقیقاً به یک میزان، قطر آنها به یک اندازه و عمق شیارهایی روی ستون های دوریک بنا از پایین تا بالا یکسان است. باید توجه داشت که در معبد پارتنون یک خط مستقیم وجود ندارد و تمامی نکاتی که ذکر شد و رسیدن به این حد کمال، تنها با تنظیم و تصحیح دقیق هندسی ممکن بوده است.

اسکیس طراحی شهری توسط لئون کریر
 

معماری نئوکلاسیک
طرح لئون کریر برای خانه های مسکونی
 
معماری نئوکلاسیک
 
به لحاظ موارد اشاره شده در فوق، شاهد بوده ایم که در غرب همواره مکتب ها و سبک های مختلف فکری و هنری ظهور کرده و پس از چندی مطرود و به حاشیه رانده شده، ولی معماری کلاسیک  حضوری شاخص و پیوسته در کلیه دوران ها داشته است. خانه خدایان و یا به عبارتی معابد یونانیان باستان، منبع الهام بسیاری از ساختمان های مهم در طی ۲۵۰۰ سال گذشته در غرب بوده است. معابد، کاخ ها و بناهای حکومتی روم باستان، کلیساهای عظیم قرون وسطی در عصر اقتدار مسیحیت،کاخ ها، ساختمان های مدنی و کلیساها در زمان رجعت به کلاسیسیم در دوره رنسانس، کاخ ها و کلیساها در عهد اشرافیت باروک، کاخ ها، پارلمان ها و کلیساها در عصر روشنگری و بعد از آن آسمان های سر به فلک کشیده اوایل قرن بیستم و ساختمان های حکومتی در عصر فاشیسم، نازیسم و استالینیسم در بین دو جنگ جهانی و بسیاری از خانه های مسکونی در حومه شهرهای آمریکا و کانادا در طی چندین دهه اخیر، از معماری کلاسیک الهام گرفته اند.       

 

 

معابد دوریک
 

معماری نئوکلاسیک

 

 

معماری نئوکلاسیک
 

بدون شک این معماری به صورت الگویی بدون نقص در تمامی اعصار برای بینش ها و تفکرات کاملاً متفاوت، از دموکراسی گرفته تا فاشیسم و سوسیالیسم، مورد توجه بوده و از آن تقلید شده است. ساختمان های ساخته شده به این سبک نیز کاملاً متنوع بوده است. از معابد نمادپرست تا کلیساهای عظیم، خانه ها و قصرهای باشکوه،پارلمان ها و نهاد های حکومتی، بانک ها، بیمارستان ها، پاساژها، موزه ها، پایانه های مسافری قطار و مترو و بسیاری از ساختمان های دیگر در طی دوره های مختلف به این سبک ساخته شده است. 

 

 

طرح ویلای ییلاقی آلن گرینبرگ
 

معماری نئوکلاسیک

اتاق های وزارت امور خارجه آمریکا در شهر واشنگتن
 
معماری نئوکلاسیک

 

 

معماری نئوکلاسیک
 

مجتمع کنار رودخانه ریچموند
 
یکی از پروژه های جالب توجه و موفق به سبک نئوکلاسیک، مجتمع کنار رودخانه ریچموند در مجاور رودخانه تایمز است. این مجتمع مسکونیدر لندن توسط کوینلن تری طراحی شده شده و شامل آپارتمان ها، ادارات، مغازه ها و رستوران های متعدد است. این مجتمع نه تنها لوکس و زیباست و مورد توجه بازدیدکنندگان و اهالی لندن قرار گرفته، بلکه در بازار رقابت معاملات املاک، توجه خریداران زیادی را به خود جلب کرده است. نکته حائز اهمیت این میباشد که تری در این محل یک مجتمع تاریخی طراحی کرده و به نظر می آید که ساختمان ها متعلق به قرن ۱۸ می باشند، ولی تمام امکانات و ملزومات مدرن در آنها در نظر گرفته شده است.   

مجموعه چند منظوره کوینلن تری در کنار رودخانه ریچموند
 
معماری نئوکلاسیک

 

 

معماری نئوکلاسیک


از دیگر معماران صاحب نام این سبک می توان به دیمیتری پاپاداکیس، آلن گرینبرگ، رابرت ادم، کلاف ویلیامز الیس و رابرت استرن نام برد.

 

 

ویژگی های سبک نئوکلاسیک در حال حاظر به قرار زیر است:
 

۱٫ پیاده کردن طرح هاو نمادهای معماری کلاسیک برای عملکرد های معاصر.
۲٫  ایجاد امکانات جدید و مدرن در داخل بنا.
۳٫ رعایت تناسبات هندسی کلاسیک در طرح بنا.
۴٫ به کارگیری مصالح سنتی مانند سنگ، آجر، و چوب.

 

چند نمونه از بناها به سبک نئوکلاسیک در تهران

معماری نئوکلاسیک ایران

معماری نئوکلاسیک ایران

معماری نئوکلاسیک ایران

معماری نئوکلاسیک ایران

معماری نئوکلاسیک ایران

منابع: The destruction of the country house
camillo sitte
Agora
Richmond reverside complex

نویسنده: وحید قبادیان

طبقه بندی : سبک های معـماری، 
برچسب ها : نئوکلاسیک، سبک، ایران، تهران،
لینک های مرتبط : خط معمار،


سه شنبه 8 مرداد 1398 02:39 ق.ظ

You actually reported this very well!
most reliable canadian pharmacies drugstore online shopping canadian pharmacy online 24 trust pharmacy of canada canadian drug canadian online pharmacies legal Canadian Pharmacy USA canadian medications list canadian pharmacy viagra brand online pharmacies mexico
شنبه 1 تیر 1398 08:04 ق.ظ

Whoa plenty of beneficial data.
cialis sicuro in linea low dose cialis blood pressure buying cialis on internet cialis kaufen bankberweisung cialis coupons cialis 20 mg cut in half cialis pills boards generic cialis with dapoxetine buy cheap cialis in uk cialis authentique suisse
چهارشنبه 29 خرداد 1398 12:59 ب.ظ

You actually reported that superbly.
compare prices cialis uk canada discount drugs cialis cialis 20 mg best price generic low dose cialis buy cialis online nz compare prices cialis uk only here cialis pills venta cialis en espaa cialis online cialis 5mg billiger
سه شنبه 28 خرداد 1398 08:32 ب.ظ

You actually suggested it really well.
tadalafil tablets cialis coupons printable cialis super acti purchase once a day cialis cialis baratos compran uk cialis generique 5 mg how much does a cialis cost side effects of cialis generic cialis with dapoxetine cialis lowest price
شنبه 25 خرداد 1398 01:52 ب.ظ

Effectively voiced without a doubt. !
precios de cialis generico 40 mg cialis what if i take buy original cialis buying cialis on internet cialis baratos compran uk canadian cialis are there generic cialis enter site natural cialis cialis prices in england cialis online
جمعه 24 خرداد 1398 09:20 ق.ظ

Incredible lots of beneficial material.
generic cialis with dapoxetine click now cialis from canada 5 mg cialis pharmacie en ligne where do you buy cialis walgreens price for cialis cialis free trial ou trouver cialis sur le net callus acquistare cialis internet cialis herbs
چهارشنبه 22 خرداد 1398 03:34 ب.ظ

You said that adequately.
cialis baratos compran uk cialis super acti cuanto cuesta cialis yaho cialis lowest price 200 cialis coupon we like it safe cheap cialis can i take cialis and ecstasy cialis for bph comprar cialis 10 espa241a cialis australian price
دوشنبه 20 خرداد 1398 08:53 ق.ظ

With thanks, I enjoy it!
cialis daily achat cialis en itali effetti del cialis cialis rezeptfrei sterreich prezzo cialis a buon mercato cialis generika in deutschland kaufen buy name brand cialis on line viagra vs cialis cialis lowest price buy cialis online nz
یکشنبه 19 خرداد 1398 11:21 ق.ظ

Howdy, I think your web site might be having web browser compatibility issues. Whenever I take a look at your web site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it's got some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Aside from that, excellent website!
شنبه 18 خرداد 1398 04:16 ب.ظ

An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend who had been conducting a little research on this. And he actually bought me breakfast due to the fact that I stumbled upon it for him... lol. So let me reword this.... Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to discuss this issue here on your internet site.
جمعه 17 خرداد 1398 09:35 ب.ظ

Good forum posts, Cheers!
can i take cialis and ecstasy tadalafil 10 mg cialis 5 mg interactions for cialis cialis dosage cialis daily new zealand prices for cialis 50mg cipla cialis online achat cialis en itali cialis name brand cheap
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 04:26 ب.ظ
シャネル J12スーパーコピー代引き激安販売店.シャネル スーパーコピーバッグ ,シャネル スーパーコピー財布 激安販売中
جمعه 16 آذر 1397 02:05 ق.ظ

Kudos! Ample data.

cialis daily new zealand cialis australia org cialis professional from usa cialis professional yohimbe cialis super kamagra free generic cialis precios cialis peru cialis generika cialis online does cialis cause gout
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:07 ب.ظ

Incredible a lot of useful info!
recommended site cialis kanada how to buy cialis online usa 5 mg cialis coupon printable cialis dosage recommendations prezzo di cialis in bulgaria side effects of cialis cialis generika cialis side effects dangers canada discount drugs cialis 5 mg cialis coupon printable
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:40 ق.ظ

This is nicely expressed! !
cialis for sale cialis dosage amounts import cialis cialis daily dose generic price cialis wal mart pharmacy cialis 10 doctissimo cialis online legalidad de comprar cialis price cialis best we use it cialis online store
سه شنبه 13 آذر 1397 01:41 ب.ظ

Valuable posts. Cheers!
brand cialis generic buying brand cialis online cialis professional from usa sublingual cialis online we like it cialis price cialis reviews generico cialis mexico cialis 20mg canadian cialis online prescriptions cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 01:12 ب.ظ

Amazing postings. Thanks.
generic cialis levitra free generic cialis cialis soft tabs for sale buy original cialis venta cialis en espaa price cialis per pill wow cialis tadalafil 100mg generic cialis soft gels low dose cialis blood pressure warnings for cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 01:56 ق.ظ

Good facts. Appreciate it!
non 5 mg cialis generici cialis taglich canadian cialis are there generic cialis cialis side effects dangers cialis lowest price cialis arginine interactio chinese cialis 50 mg if a woman takes a mans cialis click here to buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 12:54 ب.ظ

You actually stated this superbly!
acquisto online cialis only now cialis 20 mg tadalafil tablets tadalafil 5mg overnight cialis tadalafil cialis e hiv cialis 5mg billiger cialis baratos compran uk enter site very cheap cialis cialis canadian drugs
یکشنبه 11 آذر 1397 01:44 ق.ظ

Great data. Thanks a lot.
miglior cialis generico bulk cialis cialis daily dose generic cialis prices in england cialis qualitat generic cialis tadalafil cialis 100 mg 30 tablet generic cialis review uk side effects of cialis cialis australian price
شنبه 10 آذر 1397 01:16 ق.ظ

Nicely put. With thanks.
canada discount drugs cialis cialis patentablauf in deutschland precios cialis peru calis viagra vs cialis buy name brand cialis on line walgreens price for cialis cialis rezeptfrei sterreich purchasing cialis on the internet tesco price cialis
جمعه 9 آذر 1397 01:57 ب.ظ

Amazing content. Regards!
cialis purchasing look here cialis cheap canada sialis buy cialis online cialis daily dose generic cialis arginine interactio cialis 10 doctissimo generic for cialis 40 mg cialis what if i take cialis generico online
جمعه 9 آذر 1397 02:11 ق.ظ

Wow loads of beneficial data!
warnings for cialis cialis daily dose generic side effects of cialis rezeptfrei cialis apotheke generico cialis mexico cialis generico postepay generic cialis 20mg uk cialis prezzo al pubblico cialis 20 mg effectiveness cialis generic availability
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:51 ب.ظ

Thanks a lot! I like this.
cialis canadian drugs cialis 100mg suppliers cialis 200 dollar savings card cialis 5 mg buy cialis 5 effetti collaterali generic cialis levitra cialis kaufen cialis therapie cialis 5 mg only best offers cialis use
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:38 ق.ظ

Nicely put. With thanks!
generic cialis soft gels cialis tablets estudios de cialis genricos generic cialis at walmart trusted tabled cialis softabs only now cialis for sale in us cialis canadian drugs walgreens price for cialis rezeptfrei cialis apotheke cialis lilly tadalafi
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:10 ب.ظ

You actually said this fantastically!
dosagem ideal cialis generic cialis 20mg tablets cialis super acti cilas cialis 50 mg soft tab look here cialis order on line canada discount drugs cialis deutschland cialis online order generic cialis online cialis preise schweiz
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:11 ق.ظ

Many thanks. Valuable information!
cialis herbs cialis daily reviews link for you cialis price fast cialis online recommended site cialis kanada only best offers 100mg cialis calis cialis prezzo di mercato only here cialis pills cialis name brand cheap
پنجشنبه 19 مهر 1397 11:31 ق.ظ

Thank you, I appreciate this.
buy generic levitra levitra 20 mg levitra 20mg vardenafil 20mg buy levitra 20 mg levitra without a doctor prescription levitra without a doctor prescription levitra online buy 10 mg levitra generic levitra
سه شنبه 10 مهر 1397 07:05 ق.ظ

Tips certainly applied!!
cialis 200 dollar savings card cialis australia org non 5 mg cialis generici tadalafil 10 mg cialis for bph cialis patentablauf in deutschland cialis bula generic cialis review uk cialis side effects only now cialis for sale in us
شنبه 7 مهر 1397 01:24 ق.ظ

You made your point very nicely!.
canadian discount cialis canada discount drugs cialis sublingual cialis online generic cialis pill online ou trouver cialis sur le net canadian cialis tesco price cialis buying brand cialis online where to buy cialis in ontario we like it safe cheap cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
معماری سورئالیسم
درباره وبلاگ

معماری چیزی جز تمنای زمان برای فضایی زنده متغیر و جدید نیست. درست است كه معماری بر روی حقایق مسلم بنا گردیده است اما زمینه كار اساسی آن تسلط معانی است. معماری، اراده زمان است كه به فضا تبدیل شده است. زنده، شاداب و جدید .

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :