تبلیغات
معماری سورئالیسم - سبک نئوکلاسیک
 
سه شنبه 26 مرداد 1395
  فلسفه و تمدن کلایک یونان و روم باستان، شالوده فکری و اجتماعی تمدن مغرب زمین را تشکیل می دهد و طی ۲۵۰۰ سال گذشته، همواره فلسفه کلاسیک در بینش ذهنی و کالبد فیزیکی تمدن غرب مشهود بوده است. معماری غرب نیز از این امر مستثنا نبوده و معماری کلاسیک پیوسته در کلیه دوران های تارخی مغرب زمین مطرح بوده است. در سرزمین غرب، معماری یونان و روم باستان به عنوان معماری کلاسیک نامیده می شود. در طی قرون وسطی، معماری رومانسک (رومی وار) و پس از آن معماری رنسانس و باروک، با الهام از معماری کلاسیک عصر باستان طراحی می شدند. در طی قزون ۱۸ و ۱۹ میلادی، معماری نئوکلاسیک (کلاسیک جدید) مهم ترین سبک معماری در غرب بوده است.
 
معماری نئوکلاسیک
 
در بین دو جنگ جهانی اول و دوم جهانی در قرن بیستم رهبران حکومت های دیکتاتوری در غرب همچون موسولینی، استالین و هیتلر طرفدار معماری نئوکلاسیک و شکوه و عظمت گذشته بودند. سبک نئوکلاسیک که در پی بیش از نیم قرن تفوق معماری مدرن از اوایل  قرن بیستم مورد بی توجهی نسبی قرار گرفته بود، به تدریج بعد از انتقاداتی که به سبک مدرن شد، خصوصاً بعد از نمایشگاهی در لندن به نام نابودی خانه های حومه شهر در سال ۱۹۷۵، مجدداً به صورت یک سبک مهم که می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروزی باشد مطرح شد.

  معماری نئوکلاسیک

معماری نئوکلاسیک همچون معماران پست مدرن به گذشته توجه دارند، ولی اختلاف عمده بین این دو دیدگاه نسبت به تاریخ وجود دارد. معماری پست مدرن در پی هویت انسان است و تاریخ هر قوم  و ملتی از نظر آنها به عنوان بخشی از هویت آن ملت تلقی می شود.لذا معماری پست مدرن، تاریخ فرهنگی و کالبدی و هم چنین دستور زبان معماری هر قومی را در معماری خود در هر منطقه نمایش می دهد. منتها این نمایش به صورت تقلید از موارد فوق نیست، بلکه آنچه که به هویت یک ملت مربوط است در ساختمان های پست مدرن به روز در می آید و  بر اساس شرایط زمانی و  مکانی به صورت جدید و امروزی شده ظاهر می شود. لذا معماران پست مدرن در تغییر دادن تناسبات، رنگ ها و عملکردهای نمادهای تاریخی به خود تردید راه نمی دهند...  

معماری نئوکلاسیک
 
ولی معماری نئوکلاسیک همچون کوینلن تری انگلیسی (یکی از مهم ترین نظریه پردازان سبک نئوکلاسیک) معتقدند که" نظم های کلاسیک، الهاماتی آسمانی و مقدس هستند". لذا تغییر دادن آنها صحیح نیست و هرتغییری در آن باعث تبدیل شدن کمال به نقصان می شود. آنها دلیل اودانگی معماری کلاسیک را در همین می دانند. از نظر معماری نئوکلاسیک، سبک پست مدرن یک مد است، زیرا این سبک اصول جاودانه معماری کلاسیک با طبع، نظر و منطق زمینی تغییر داده شده است.معماران نئوکلاسیک، سبک مدرن را نیز سبکی قابل قبول نمی دانند، چنان که کوینلن تری گفته: مدرنیسم پرهیز از هر روشی است که گذشته و خصوصاً معماری کلاسیک را منبع الهام خود می دانند و معماری کلایسک را به همان گونه که از نظر کالبدی بوده، برای احتیاجات امروزه طراحی می کنند. منتها باید توجه داشت که در داخل این فرم های تاریخی، کلیه وسایل رفاهی امروزی تدارک دیده می شود. 
 
معماری نئوکلاسیک
 
اگر بخواهیم نئوکلاسیک را  در یک جمله سبک تعریف کنیم می توان عنوان کرد : نئوکلاسیک، پوسته ای کلاسیک بر روی امکانات مدرن است. 
کوینلن تری سوال می کند که چرا مصالح قدیمی صدها سال عمر می کنند، ولی مصالح جدید چنین نیستند و یا چرا ساختمان های قدیمی دلپذیر هستند ولی ساختمان های جدید این طور نمی باشند…
ما در جامعه ای مصرف گرا زندگی می کنیم که از منابع زمینی استفاده کرده و ضایعات را بر جای می گذاریم… شیوه های ساختمان های سنتی نه تنها از نظر زیست اقلیمی صحیح تر می باشند، بلکه از لحاظ زیست اقلیمی صحیح تر می باشند. به این دلیل که به جای مصالح مصنوعی، از متریال طبیعی استفاده شده که با روح و روان انسان سازگارتر می باشد.

 

 

میدان پاتر نوستر، واقع در مرکز لندن – جان سیمسون و توماس بیبی
 

معماری نئوکلاسیک

 

 

معماری نئوکلاسیک

معماری نئوکلاسیک


لئون کریر،معمار اهل لوگزامبورگ از دیگر معماران مهم این  سبک است. به گفته او نئوکلاسیک گزینه ای در مقابل مدرنیسم نیست، بلکه در تضاد با مدرنیسم و در مقابل جامعه مصرف گرایی است که آن را حمایت می کند. او روش ها و مصالحی که نماد مدرنیسم است ماننداسستاندارد کردن، پیش ساختگی، فولاد بتن و شیشه را به عنوان نشانه های تصنعی از یک حکم جزمی فراگیر می داند که هنوز سعی می کنند انحصاری باشد و هر آنچه را که مطابق آن نیست حذف کنند.
 
راب کریر، برادر لئون کریر که او نیز از معماران سبک نئوکلاسیک محیوب می شود بر این نظر است که شهرهایی انسان مدار سنتی در اروپا در اثر دو واقعه در قرن بیستم، یعنی جمگ و مدرنیسم، از بین رفتند و به جای آنها شهرهای امروز شکل گرفتند که سنخیتی با انسان و خصوصیات روحی و فیزیکی او  ندارند.به طور کلی برادران کریر از ایده کامیلو سیت استفاده می کنند. این ایده، طرح یک فضای ممتد شهری به عنوان یک حجم منفی و ایجاد یک ضربان مهیج برای رسیدن به اوج این تجربه در میدان شهر است. از ساختمان یک کلیسا و یا مدرسه ممکن است برای ایجاد ایده یک نماد شهری بر خلاف طرح های مدرنیست ها شود. معماران مدرن ساختمان های بزرگ عملکردی با فضای آزاد در اطراف آن طراحی می کنند.
 
طرح پایتخت حکومت نازی ها به سبک نئوکلاسیک توسط آلبرت سپیر، معمار بناها و سیستم شهرسازی آدولف هیتلز
 
معماری نئوکلاسیک

 

 

معماری نئوکلاسیک

معماری نئوکلاسیک
 

معماران این سبک، معماری کلاسیک را یک معماری لایزل و بی زمان می دانند. اصول این معماری همانند نظم،تناسب، تقارن، هماهنگی و کمال که در زمان یونان باستان برای خانه خدایان طراحی شده بود اصولی جاودانه است. خدایان یونان باستان، خدایانی بودند انسان گون در حد نهایت زیبایی، کمال و جاودانگی. لذا خانه آنها نیز می بایست دارای همین خصوصیات می بود. بدین لحاظ معماری کلاسیک نیز باید یک معماری بدون نقص و ایراد باشد.

 

 

معبد پارتنون در آتن که می توان آن را نماد شاخص معماری کلاسیک تلقی کرد، معبدی است که تماماً بر اساس اصول ریاضی و تناسبات هندسی طراحی شده است. حجم ساده و جزئیات این بنای زیبا به گونه ای طراحی و اجرا شده که حتی خطای چشم انسان نیز در آن اطلاح شده است. معبد پارتنون ساختمانی به نظر می آید که تمام خطوط افقی آن کاملاً موازی، کلیه ستون ها کاملاً عمودی، فاصله بین آنها دقیقاً به یک میزان، قطر آنها به یک اندازه و عمق شیارهایی روی ستون های دوریک بنا از پایین تا بالا یکسان است. باید توجه داشت که در معبد پارتنون یک خط مستقیم وجود ندارد و تمامی نکاتی که ذکر شد و رسیدن به این حد کمال، تنها با تنظیم و تصحیح دقیق هندسی ممکن بوده است.

اسکیس طراحی شهری توسط لئون کریر
 

معماری نئوکلاسیک
طرح لئون کریر برای خانه های مسکونی
 
معماری نئوکلاسیک
 
به لحاظ موارد اشاره شده در فوق، شاهد بوده ایم که در غرب همواره مکتب ها و سبک های مختلف فکری و هنری ظهور کرده و پس از چندی مطرود و به حاشیه رانده شده، ولی معماری کلاسیک  حضوری شاخص و پیوسته در کلیه دوران ها داشته است. خانه خدایان و یا به عبارتی معابد یونانیان باستان، منبع الهام بسیاری از ساختمان های مهم در طی ۲۵۰۰ سال گذشته در غرب بوده است. معابد، کاخ ها و بناهای حکومتی روم باستان، کلیساهای عظیم قرون وسطی در عصر اقتدار مسیحیت،کاخ ها، ساختمان های مدنی و کلیساها در زمان رجعت به کلاسیسیم در دوره رنسانس، کاخ ها و کلیساها در عهد اشرافیت باروک، کاخ ها، پارلمان ها و کلیساها در عصر روشنگری و بعد از آن آسمان های سر به فلک کشیده اوایل قرن بیستم و ساختمان های حکومتی در عصر فاشیسم، نازیسم و استالینیسم در بین دو جنگ جهانی و بسیاری از خانه های مسکونی در حومه شهرهای آمریکا و کانادا در طی چندین دهه اخیر، از معماری کلاسیک الهام گرفته اند.       

 

 

معابد دوریک
 

معماری نئوکلاسیک

 

 

معماری نئوکلاسیک
 

بدون شک این معماری به صورت الگویی بدون نقص در تمامی اعصار برای بینش ها و تفکرات کاملاً متفاوت، از دموکراسی گرفته تا فاشیسم و سوسیالیسم، مورد توجه بوده و از آن تقلید شده است. ساختمان های ساخته شده به این سبک نیز کاملاً متنوع بوده است. از معابد نمادپرست تا کلیساهای عظیم، خانه ها و قصرهای باشکوه،پارلمان ها و نهاد های حکومتی، بانک ها، بیمارستان ها، پاساژها، موزه ها، پایانه های مسافری قطار و مترو و بسیاری از ساختمان های دیگر در طی دوره های مختلف به این سبک ساخته شده است. 

 

 

طرح ویلای ییلاقی آلن گرینبرگ
 

معماری نئوکلاسیک

اتاق های وزارت امور خارجه آمریکا در شهر واشنگتن
 
معماری نئوکلاسیک

 

 

معماری نئوکلاسیک
 

مجتمع کنار رودخانه ریچموند
 
یکی از پروژه های جالب توجه و موفق به سبک نئوکلاسیک، مجتمع کنار رودخانه ریچموند در مجاور رودخانه تایمز است. این مجتمع مسکونیدر لندن توسط کوینلن تری طراحی شده شده و شامل آپارتمان ها، ادارات، مغازه ها و رستوران های متعدد است. این مجتمع نه تنها لوکس و زیباست و مورد توجه بازدیدکنندگان و اهالی لندن قرار گرفته، بلکه در بازار رقابت معاملات املاک، توجه خریداران زیادی را به خود جلب کرده است. نکته حائز اهمیت این میباشد که تری در این محل یک مجتمع تاریخی طراحی کرده و به نظر می آید که ساختمان ها متعلق به قرن ۱۸ می باشند، ولی تمام امکانات و ملزومات مدرن در آنها در نظر گرفته شده است.   

مجموعه چند منظوره کوینلن تری در کنار رودخانه ریچموند
 
معماری نئوکلاسیک

 

 

معماری نئوکلاسیک


از دیگر معماران صاحب نام این سبک می توان به دیمیتری پاپاداکیس، آلن گرینبرگ، رابرت ادم، کلاف ویلیامز الیس و رابرت استرن نام برد.

 

 

ویژگی های سبک نئوکلاسیک در حال حاظر به قرار زیر است:
 

۱٫ پیاده کردن طرح هاو نمادهای معماری کلاسیک برای عملکرد های معاصر.
۲٫  ایجاد امکانات جدید و مدرن در داخل بنا.
۳٫ رعایت تناسبات هندسی کلاسیک در طرح بنا.
۴٫ به کارگیری مصالح سنتی مانند سنگ، آجر، و چوب.

 

چند نمونه از بناها به سبک نئوکلاسیک در تهران

معماری نئوکلاسیک ایران

معماری نئوکلاسیک ایران

معماری نئوکلاسیک ایران

معماری نئوکلاسیک ایران

معماری نئوکلاسیک ایران

منابع: The destruction of the country house
camillo sitte
Agora
Richmond reverside complex

نویسنده: وحید قبادیان

طبقه بندی : سبک های معـماری، 
برچسب ها : نئوکلاسیک، سبک، ایران، تهران،
لینک های مرتبط : خط معمار،


شنبه 18 شهریور 1396 06:12 ب.ظ
I think the admin of this site is genuinely working hard in favor of
his web site, for the reason that here every material is quality based data.
دوشنبه 30 مرداد 1396 04:05 ب.ظ
Hi there mates, its wonderful article regarding educationand fully explained, keep it up all the time.
چهارشنبه 18 مرداد 1396 08:43 ق.ظ
At this time it appears like Expression Engine is the best blogging
platform out there right now. (from what I've read) Is that what you're
using on your blog?
سه شنبه 17 مرداد 1396 03:56 ق.ظ
Good day! I could have sworn I've been to
this site before but after going through a few of the posts I realized it's new to me.
Regardless, I'm certainly delighted I found it and I'll be bookmarking it and checking back regularly!
سه شنبه 6 تیر 1396 02:29 ق.ظ
My family all the time say that I am wasting my time here at web, except
I know I am getting knowledge every day by reading thes nice articles.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:07 ب.ظ
Hey! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any tips?
پنجشنبه 31 فروردین 1396 06:22 ق.ظ
For most recent news you have to visit world wide web and on the web I found this website as a finest site for hottest updates.
دوشنبه 28 فروردین 1396 09:58 ق.ظ
I have been surfing on-line greater than 3 hours as of late, yet I never discovered any interesting article like yours.

It's pretty price enough for me. Personally, if all
web owners and bloggers made excellent content as you did, the
internet will be a lot more helpful than ever before.
پنجشنبه 24 فروردین 1396 03:16 ق.ظ
It's a shame you don't have a donate button! I'd without a doubt donate to this superb blog!
I guess for now i'll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.

I look forward to new updates and will share this site with my Facebook
group. Talk soon!
چهارشنبه 23 فروردین 1396 04:53 ب.ظ
If you are going for most excellent contents like myself, simply visit this website all the time as it offers
quality contents, thanks
شنبه 19 فروردین 1396 05:13 ب.ظ
I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really
nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back later on. Many thanks
جمعه 18 فروردین 1396 03:22 ب.ظ
This paragraph will help the internet viewers for creating new webpage or even a blog from start to end.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


معماری سورئالیسم
درباره وبلاگ

معماری چیزی جز تمنای زمان برای فضایی زنده متغیر و جدید نیست. درست است كه معماری بر روی حقایق مسلم بنا گردیده است اما زمینه كار اساسی آن تسلط معانی است. معماری، اراده زمان است كه به فضا تبدیل شده است. زنده، شاداب و جدید .

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :