تبلیغات
معماری سورئالیسم - سبک نئوکلاسیک
 
سه شنبه 26 مرداد 1395
  فلسفه و تمدن کلایک یونان و روم باستان، شالوده فکری و اجتماعی تمدن مغرب زمین را تشکیل می دهد و طی ۲۵۰۰ سال گذشته، همواره فلسفه کلاسیک در بینش ذهنی و کالبد فیزیکی تمدن غرب مشهود بوده است. معماری غرب نیز از این امر مستثنا نبوده و معماری کلاسیک پیوسته در کلیه دوران های تارخی مغرب زمین مطرح بوده است. در سرزمین غرب، معماری یونان و روم باستان به عنوان معماری کلاسیک نامیده می شود. در طی قرون وسطی، معماری رومانسک (رومی وار) و پس از آن معماری رنسانس و باروک، با الهام از معماری کلاسیک عصر باستان طراحی می شدند. در طی قزون ۱۸ و ۱۹ میلادی، معماری نئوکلاسیک (کلاسیک جدید) مهم ترین سبک معماری در غرب بوده است.
 
معماری نئوکلاسیک
 
در بین دو جنگ جهانی اول و دوم جهانی در قرن بیستم رهبران حکومت های دیکتاتوری در غرب همچون موسولینی، استالین و هیتلر طرفدار معماری نئوکلاسیک و شکوه و عظمت گذشته بودند. سبک نئوکلاسیک که در پی بیش از نیم قرن تفوق معماری مدرن از اوایل  قرن بیستم مورد بی توجهی نسبی قرار گرفته بود، به تدریج بعد از انتقاداتی که به سبک مدرن شد، خصوصاً بعد از نمایشگاهی در لندن به نام نابودی خانه های حومه شهر در سال ۱۹۷۵، مجدداً به صورت یک سبک مهم که می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروزی باشد مطرح شد.

  معماری نئوکلاسیک

معماری نئوکلاسیک همچون معماران پست مدرن به گذشته توجه دارند، ولی اختلاف عمده بین این دو دیدگاه نسبت به تاریخ وجود دارد. معماری پست مدرن در پی هویت انسان است و تاریخ هر قوم  و ملتی از نظر آنها به عنوان بخشی از هویت آن ملت تلقی می شود.لذا معماری پست مدرن، تاریخ فرهنگی و کالبدی و هم چنین دستور زبان معماری هر قومی را در معماری خود در هر منطقه نمایش می دهد. منتها این نمایش به صورت تقلید از موارد فوق نیست، بلکه آنچه که به هویت یک ملت مربوط است در ساختمان های پست مدرن به روز در می آید و  بر اساس شرایط زمانی و  مکانی به صورت جدید و امروزی شده ظاهر می شود. لذا معماران پست مدرن در تغییر دادن تناسبات، رنگ ها و عملکردهای نمادهای تاریخی به خود تردید راه نمی دهند...  

معماری نئوکلاسیک
 
ولی معماری نئوکلاسیک همچون کوینلن تری انگلیسی (یکی از مهم ترین نظریه پردازان سبک نئوکلاسیک) معتقدند که" نظم های کلاسیک، الهاماتی آسمانی و مقدس هستند". لذا تغییر دادن آنها صحیح نیست و هرتغییری در آن باعث تبدیل شدن کمال به نقصان می شود. آنها دلیل اودانگی معماری کلاسیک را در همین می دانند. از نظر معماری نئوکلاسیک، سبک پست مدرن یک مد است، زیرا این سبک اصول جاودانه معماری کلاسیک با طبع، نظر و منطق زمینی تغییر داده شده است.معماران نئوکلاسیک، سبک مدرن را نیز سبکی قابل قبول نمی دانند، چنان که کوینلن تری گفته: مدرنیسم پرهیز از هر روشی است که گذشته و خصوصاً معماری کلاسیک را منبع الهام خود می دانند و معماری کلایسک را به همان گونه که از نظر کالبدی بوده، برای احتیاجات امروزه طراحی می کنند. منتها باید توجه داشت که در داخل این فرم های تاریخی، کلیه وسایل رفاهی امروزی تدارک دیده می شود. 
 
معماری نئوکلاسیک
 
اگر بخواهیم نئوکلاسیک را  در یک جمله سبک تعریف کنیم می توان عنوان کرد : نئوکلاسیک، پوسته ای کلاسیک بر روی امکانات مدرن است. 
کوینلن تری سوال می کند که چرا مصالح قدیمی صدها سال عمر می کنند، ولی مصالح جدید چنین نیستند و یا چرا ساختمان های قدیمی دلپذیر هستند ولی ساختمان های جدید این طور نمی باشند…
ما در جامعه ای مصرف گرا زندگی می کنیم که از منابع زمینی استفاده کرده و ضایعات را بر جای می گذاریم… شیوه های ساختمان های سنتی نه تنها از نظر زیست اقلیمی صحیح تر می باشند، بلکه از لحاظ زیست اقلیمی صحیح تر می باشند. به این دلیل که به جای مصالح مصنوعی، از متریال طبیعی استفاده شده که با روح و روان انسان سازگارتر می باشد.

 

 

میدان پاتر نوستر، واقع در مرکز لندن – جان سیمسون و توماس بیبی
 

معماری نئوکلاسیک

 

 

معماری نئوکلاسیک

معماری نئوکلاسیک


لئون کریر،معمار اهل لوگزامبورگ از دیگر معماران مهم این  سبک است. به گفته او نئوکلاسیک گزینه ای در مقابل مدرنیسم نیست، بلکه در تضاد با مدرنیسم و در مقابل جامعه مصرف گرایی است که آن را حمایت می کند. او روش ها و مصالحی که نماد مدرنیسم است ماننداسستاندارد کردن، پیش ساختگی، فولاد بتن و شیشه را به عنوان نشانه های تصنعی از یک حکم جزمی فراگیر می داند که هنوز سعی می کنند انحصاری باشد و هر آنچه را که مطابق آن نیست حذف کنند.
 
راب کریر، برادر لئون کریر که او نیز از معماران سبک نئوکلاسیک محیوب می شود بر این نظر است که شهرهایی انسان مدار سنتی در اروپا در اثر دو واقعه در قرن بیستم، یعنی جمگ و مدرنیسم، از بین رفتند و به جای آنها شهرهای امروز شکل گرفتند که سنخیتی با انسان و خصوصیات روحی و فیزیکی او  ندارند.به طور کلی برادران کریر از ایده کامیلو سیت استفاده می کنند. این ایده، طرح یک فضای ممتد شهری به عنوان یک حجم منفی و ایجاد یک ضربان مهیج برای رسیدن به اوج این تجربه در میدان شهر است. از ساختمان یک کلیسا و یا مدرسه ممکن است برای ایجاد ایده یک نماد شهری بر خلاف طرح های مدرنیست ها شود. معماران مدرن ساختمان های بزرگ عملکردی با فضای آزاد در اطراف آن طراحی می کنند.
 
طرح پایتخت حکومت نازی ها به سبک نئوکلاسیک توسط آلبرت سپیر، معمار بناها و سیستم شهرسازی آدولف هیتلز
 
معماری نئوکلاسیک

 

 

معماری نئوکلاسیک

معماری نئوکلاسیک
 

معماران این سبک، معماری کلاسیک را یک معماری لایزل و بی زمان می دانند. اصول این معماری همانند نظم،تناسب، تقارن، هماهنگی و کمال که در زمان یونان باستان برای خانه خدایان طراحی شده بود اصولی جاودانه است. خدایان یونان باستان، خدایانی بودند انسان گون در حد نهایت زیبایی، کمال و جاودانگی. لذا خانه آنها نیز می بایست دارای همین خصوصیات می بود. بدین لحاظ معماری کلاسیک نیز باید یک معماری بدون نقص و ایراد باشد.

 

 

معبد پارتنون در آتن که می توان آن را نماد شاخص معماری کلاسیک تلقی کرد، معبدی است که تماماً بر اساس اصول ریاضی و تناسبات هندسی طراحی شده است. حجم ساده و جزئیات این بنای زیبا به گونه ای طراحی و اجرا شده که حتی خطای چشم انسان نیز در آن اطلاح شده است. معبد پارتنون ساختمانی به نظر می آید که تمام خطوط افقی آن کاملاً موازی، کلیه ستون ها کاملاً عمودی، فاصله بین آنها دقیقاً به یک میزان، قطر آنها به یک اندازه و عمق شیارهایی روی ستون های دوریک بنا از پایین تا بالا یکسان است. باید توجه داشت که در معبد پارتنون یک خط مستقیم وجود ندارد و تمامی نکاتی که ذکر شد و رسیدن به این حد کمال، تنها با تنظیم و تصحیح دقیق هندسی ممکن بوده است.

اسکیس طراحی شهری توسط لئون کریر
 

معماری نئوکلاسیک
طرح لئون کریر برای خانه های مسکونی
 
معماری نئوکلاسیک
 
به لحاظ موارد اشاره شده در فوق، شاهد بوده ایم که در غرب همواره مکتب ها و سبک های مختلف فکری و هنری ظهور کرده و پس از چندی مطرود و به حاشیه رانده شده، ولی معماری کلاسیک  حضوری شاخص و پیوسته در کلیه دوران ها داشته است. خانه خدایان و یا به عبارتی معابد یونانیان باستان، منبع الهام بسیاری از ساختمان های مهم در طی ۲۵۰۰ سال گذشته در غرب بوده است. معابد، کاخ ها و بناهای حکومتی روم باستان، کلیساهای عظیم قرون وسطی در عصر اقتدار مسیحیت،کاخ ها، ساختمان های مدنی و کلیساها در زمان رجعت به کلاسیسیم در دوره رنسانس، کاخ ها و کلیساها در عهد اشرافیت باروک، کاخ ها، پارلمان ها و کلیساها در عصر روشنگری و بعد از آن آسمان های سر به فلک کشیده اوایل قرن بیستم و ساختمان های حکومتی در عصر فاشیسم، نازیسم و استالینیسم در بین دو جنگ جهانی و بسیاری از خانه های مسکونی در حومه شهرهای آمریکا و کانادا در طی چندین دهه اخیر، از معماری کلاسیک الهام گرفته اند.       

 

 

معابد دوریک
 

معماری نئوکلاسیک

 

 

معماری نئوکلاسیک
 

بدون شک این معماری به صورت الگویی بدون نقص در تمامی اعصار برای بینش ها و تفکرات کاملاً متفاوت، از دموکراسی گرفته تا فاشیسم و سوسیالیسم، مورد توجه بوده و از آن تقلید شده است. ساختمان های ساخته شده به این سبک نیز کاملاً متنوع بوده است. از معابد نمادپرست تا کلیساهای عظیم، خانه ها و قصرهای باشکوه،پارلمان ها و نهاد های حکومتی، بانک ها، بیمارستان ها، پاساژها، موزه ها، پایانه های مسافری قطار و مترو و بسیاری از ساختمان های دیگر در طی دوره های مختلف به این سبک ساخته شده است. 

 

 

طرح ویلای ییلاقی آلن گرینبرگ
 

معماری نئوکلاسیک

اتاق های وزارت امور خارجه آمریکا در شهر واشنگتن
 
معماری نئوکلاسیک

 

 

معماری نئوکلاسیک
 

مجتمع کنار رودخانه ریچموند
 
یکی از پروژه های جالب توجه و موفق به سبک نئوکلاسیک، مجتمع کنار رودخانه ریچموند در مجاور رودخانه تایمز است. این مجتمع مسکونیدر لندن توسط کوینلن تری طراحی شده شده و شامل آپارتمان ها، ادارات، مغازه ها و رستوران های متعدد است. این مجتمع نه تنها لوکس و زیباست و مورد توجه بازدیدکنندگان و اهالی لندن قرار گرفته، بلکه در بازار رقابت معاملات املاک، توجه خریداران زیادی را به خود جلب کرده است. نکته حائز اهمیت این میباشد که تری در این محل یک مجتمع تاریخی طراحی کرده و به نظر می آید که ساختمان ها متعلق به قرن ۱۸ می باشند، ولی تمام امکانات و ملزومات مدرن در آنها در نظر گرفته شده است.   

مجموعه چند منظوره کوینلن تری در کنار رودخانه ریچموند
 
معماری نئوکلاسیک

 

 

معماری نئوکلاسیک


از دیگر معماران صاحب نام این سبک می توان به دیمیتری پاپاداکیس، آلن گرینبرگ، رابرت ادم، کلاف ویلیامز الیس و رابرت استرن نام برد.

 

 

ویژگی های سبک نئوکلاسیک در حال حاظر به قرار زیر است:
 

۱٫ پیاده کردن طرح هاو نمادهای معماری کلاسیک برای عملکرد های معاصر.
۲٫  ایجاد امکانات جدید و مدرن در داخل بنا.
۳٫ رعایت تناسبات هندسی کلاسیک در طرح بنا.
۴٫ به کارگیری مصالح سنتی مانند سنگ، آجر، و چوب.

 

چند نمونه از بناها به سبک نئوکلاسیک در تهران

معماری نئوکلاسیک ایران

معماری نئوکلاسیک ایران

معماری نئوکلاسیک ایران

معماری نئوکلاسیک ایران

معماری نئوکلاسیک ایران

منابع: The destruction of the country house
camillo sitte
Agora
Richmond reverside complex

نویسنده: وحید قبادیان

طبقه بندی : سبک های معـماری، 
برچسب ها : نئوکلاسیک، سبک، ایران، تهران،
لینک های مرتبط : خط معمار،


پنجشنبه 19 مهر 1397 11:31 ق.ظ

Thank you, I appreciate this.
buy generic levitra levitra 20 mg levitra 20mg vardenafil 20mg buy levitra 20 mg levitra without a doctor prescription levitra without a doctor prescription levitra online buy 10 mg levitra generic levitra
سه شنبه 10 مهر 1397 07:05 ق.ظ

Tips certainly applied!!
cialis 200 dollar savings card cialis australia org non 5 mg cialis generici tadalafil 10 mg cialis for bph cialis patentablauf in deutschland cialis bula generic cialis review uk cialis side effects only now cialis for sale in us
شنبه 7 مهر 1397 01:24 ق.ظ

You made your point very nicely!.
canadian discount cialis canada discount drugs cialis sublingual cialis online generic cialis pill online ou trouver cialis sur le net canadian cialis tesco price cialis buying brand cialis online where to buy cialis in ontario we like it safe cheap cialis
شنبه 31 شهریور 1397 06:04 ب.ظ

Amazing lots of useful information!
buy viagra usa canadian medications by mail aarp recommended canadian pharmacies online canadian discount pharmacies canadian pharmacy king canadian medications pharmacy buy viagra online usa global pharmacy canada canada rx canadian pharmacies that are legit
چهارشنبه 28 شهریور 1397 07:37 ب.ظ

Thanks a lot, I like this!
interactions for cialis where cheapest cialis cialis coupon interactions for cialis cialis alternative dosagem ideal cialis cost of cialis per pill try it no rx cialis we recommend cialis best buy generic cialis with dapoxetine
سه شنبه 20 شهریور 1397 04:00 ب.ظ
Hi! I know this is somewhat off topic but I was wondering
if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form?
I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding one?
Thanks a lot!
پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:11 ق.ظ

With thanks. Valuable stuff.
chinese cialis 50 mg order a sample of cialis try it no rx cialis cialis wir preise generic cialis at the pharmacy walgreens price for cialis cialis 5mg billiger cialis pills price each miglior cialis generico cialis generique 5 mg
سه شنبه 13 شهریور 1397 08:55 ب.ظ

With thanks, Great stuff.
buy vistagra usa online drug store canada pharmaceuticals online prescriptions from canada without canada medication canadian pharmaceuticals stocks good canadian online pharmacies northwest pharmacies mail order canadian online pharmacy canada viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:45 ق.ظ

Thank you, I like this!
where can you buy viagra online safely viagra online buy buy viagra pharmacy get online prescription for viagra where to buy viagra online without prescription buy viagra usa online buy online viagra uk can i buy viagra over the counter usa viagra online how to buy real viagra online
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:42 ق.ظ

You made the point!
cialis rckenschmerzen 5 mg cialis pharmacie en ligne generic cialis in vietnam cialis flussig cialis super kamagra generic cialis levitra price cialis per pill cialis tablets australia cialis cost cialis pills
یکشنبه 11 شهریور 1397 01:23 ب.ظ

Really loads of valuable material!
buy generic cialis cialis et insomni free generic cialis cialis generico en mexico are there generic cialis click now buy cialis brand only here cialis pills cialis generic tadalafil buy cialis sans ordonnance import cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 01:03 ب.ظ

Nicely put, With thanks.
cialis e hiv cialis super acti enter site very cheap cialis il cialis quanto costa cialis pills in singapore cialis savings card cialis para que sirve cialis generic click here cialis daily uk cialis authentique suisse
یکشنبه 7 مرداد 1397 05:26 ق.ظ
I relish, cause I found just what I was looking for. You've ended my four day lengthy hunt!

God Bless you man. Have a nice day. Bye
دوشنبه 11 تیر 1397 12:46 ب.ظ
Hey thеre are ᥙsing Wordpress forr ʏour site platform?
I'm new to the blog world bᥙt I'm trying to get started and creeate mʏ oᴡn. Do yoou need any html
coding expertise tto mаke yoᥙr own blog? Аny help
woulԀ be relly appreciated!
جمعه 1 تیر 1397 05:45 ق.ظ
Ridiculous quest there. Ꮤhat hapopened
аfter? Thanks!
پنجشنبه 31 خرداد 1397 07:20 ب.ظ
Wrіtе moгe, thats ɑll Ӏ have to ѕay. Literally, it seеms as th᧐ugh you relied on thе video to make уߋur ρoint.
Ⲩoս definitely know whɑt yοure talking aƅout, ᴡhy throw away yojr intelligence on јust posting videos
to yоur site ᴡhen yⲟu couⅼd be giving uѕ something enlightening to rеad?
شنبه 26 خرداد 1397 06:16 ب.ظ
My family eνery time say tһat I am wasting my time here at web, however I know I ɑm getting experience eᴠery
day by reading thes nice posts.
شنبه 26 خرداد 1397 02:26 ب.ظ
Ι know this іf off topic but I'm ⅼooking into staarting my own weblog ɑnd was curious whаt aⅼl
іѕ required tο get ѕet սρ? I'm assuming havіng a blog like yours ѡould cost a
pretty penny? I'm not veгy web savvy ѕo I'm not 100% sure.
Any tis or advice ԝould be greatⅼʏ appreciated. Ꭲhanks
جمعه 7 اردیبهشت 1397 07:56 ب.ظ

Really all kinds of beneficial knowledge.
cialis generika in deutschland kaufen il cialis quanto costa brand cialis nl click now buy cialis brand comprar cialis navarr cialis generico postepay buy cialis online legal generic cialis tadalafil cialis cuantos mg hay cialis free trial
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 06:19 ق.ظ

Really many of amazing facts.
buy viagra uk online buy viagra online generic how buy viagra buy viagra online canada buying generic viagra where can we buy viagra buy viagra low cost buying viagra online without prescription buy kamagra viagra buy viagra prescription online
شنبه 1 اردیبهشت 1397 03:58 ق.ظ
This iis very interesting, You're a vefy skilled blogger.
I've joined your rss eed and look forward too seekiung more off your great post.
Also, I've shared your website in my socjal networks!
جمعه 17 فروردین 1397 10:15 ب.ظ

You actually said this wonderfully!
generic cialis at the pharmacy weblink price cialis tadalafil 20mg cialis billig rezeptfrei cialis apotheke prezzo di cialis in bulgaria prix cialis once a da are there generic cialis where to buy cialis in ontario cialis generique
جمعه 3 فروردین 1397 07:58 ب.ظ

You actually expressed this terrifically!
cialis for bph we recommend cialis best buy cialis uk next day cialis for sale cialis dosage cialis bula cialis reviews side effects of cialis wow cialis 20 cialis dose 30mg
دوشنبه 28 اسفند 1396 01:33 ق.ظ

Nicely put, Many thanks.
cialis generico cialis daily reviews cialis 20mg preis cf cialis sale online cialis farmacias guadalajara buy cheap cialis in uk we like it cialis price prezzo di cialis in bulgaria cialis without a doctor's prescription prix cialis once a da
شنبه 18 شهریور 1396 07:12 ب.ظ
I think the admin of this site is genuinely working hard in favor of
his web site, for the reason that here every material is quality based data.
دوشنبه 30 مرداد 1396 05:05 ب.ظ
Hi there mates, its wonderful article regarding educationand fully explained, keep it up all the time.
چهارشنبه 18 مرداد 1396 09:43 ق.ظ
At this time it appears like Expression Engine is the best blogging
platform out there right now. (from what I've read) Is that what you're
using on your blog?
سه شنبه 17 مرداد 1396 04:56 ق.ظ
Good day! I could have sworn I've been to
this site before but after going through a few of the posts I realized it's new to me.
Regardless, I'm certainly delighted I found it and I'll be bookmarking it and checking back regularly!
سه شنبه 6 تیر 1396 03:29 ق.ظ
My family all the time say that I am wasting my time here at web, except
I know I am getting knowledge every day by reading thes nice articles.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:07 ب.ظ
Hey! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any tips?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
معماری سورئالیسم
درباره وبلاگ

معماری چیزی جز تمنای زمان برای فضایی زنده متغیر و جدید نیست. درست است كه معماری بر روی حقایق مسلم بنا گردیده است اما زمینه كار اساسی آن تسلط معانی است. معماری، اراده زمان است كه به فضا تبدیل شده است. زنده، شاداب و جدید .

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :